Työkykyä ja työhyvinvointia ei johdeta riittävästi

Mehiläinen teetti kesällä 2013 asiantuntijayritys Deloittella tutkimuksen aiheesta ”Työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisella menestykseen”. Tutkimuksen merkittävimpiä löydöksiä on, että yritykset pitävät työkyky- ja työhyvinvointijohtamista tärkeänä, mutta eivät aseta sille tavoitteita ja mittareita, jotka kytkeytyisivät liiketoiminnan taloudellisiin tavoitteisiin ja tuloksiin.

Työterveyteen ja työhyvinvointiin tehtyjen panostusten vaikuttavuutta mitataan lähes poikkeuksetta pitkään käytössä olevien mittareiden avulla, kuten sairauspoissaolojen määrällä, työkyvyttömyyseläköitymistä kuvaavilla tunnusluvuilla ja työterveystoiminnan kustannusseurannalla. Työkyky- ja työhyvinvointijohtaminen sekä sen vaikuttavuuden seuranta ei yrityksissä yleisesti kuulu ylimmän johdon agendalle, vaikka investoinnit työkykyyn ja työhyvinvointiin koetaan tärkeiksi ja ne ovat usein merkittäviä.

- Yrityksillä on hyvä olla järjestelmällinen strategia tai ainakin suunnitelma siitä, miten työkykyä ja työhyvinvointia johdetaan, parannetaan ja mitataan, sanoo Mehiläisen Työelämäpalveluiden liiketoimintajohtaja Mika Vainio-Mattila.

- Tutkimuksesta käy ilmi, että menestyksekkäästi työkykyä ja työhyvinvointia johtavat ja mittaavat yritykset seuraavat johtoryhmätasolla kuukausittain sairauspoissaoloja, henkilöstön vaihtuvuutta ja tapaturmia. Näin ei kuitenkaan kaikissa yrityksissä vielä toimita, Vainio-Mattila jatkaa.

Tutkimuksen kohderyhmä koostui toisiinsa vertailukelpoisista Suomen suurimmista, yli 500 henkilöä työllistävistä ict-alan, teollisuuden sekä tukku- ja vähittäiskaupan alan yrityksistä. Tutkimus toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena, ja haastatteluita tehtiin 18 yrityksessä.

Työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamista ei voi ulkoistaa

Yrityksillä oli myös eroja suhteessa tulevaisuuden suunnitelmiin. Liikevaihdon kasvun ja suhteellisen kannattavuuden perusteella menestyneiksi arvioidut yritykset haluavat parantaa esimiestyöskentelyä, vahvistaa työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamista sekä seurata niiden vaikutuksia tarkkaan. Yritykset toivovat työterveyskumppaniltaan selkeää ja suunnitelmallista tukea siihen, että työntekijät pysyisivät mahdollisimman terveinä ja työkykyisinä.

Työkyvyn ja työhyvinvoinnin tuloksellisessa ja tavoitteellisessa johtamisessa ensimmäinen askel on perusasioiden kuntoon saattaminen. Yrityskohtainen tilanteen kartoitus tai tarvittaessa laajempi analyysi pohjustaa kullekin yritykselle oikein valittujen tavoitteiden ja mittareiden valinnan. Työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamista ei voi ulkoistaa yrityksestä ja siksi tavoitteiden toteuttamiseen suunnattujen toimenpiteiden ja seurannan vastuunjako on tärkeää.

- Selkeät toiminta- ja hoitoonohjausmallit toistuvissa ja pitkittyneissä sairauslomissa ovat esimiehille tärkeitä työkaluja. Mehiläisen toimintamallit ovat läpinäkyviä koko yritykselle ja mahdollistavat tavoitteellisen ja selkeän mittaamisen. Olemme saaneet merkittäviä tuloksia muun muassa työeläkemaksuluokan alentamiseen tähtäävissä toimenpiteissä sekä esimerkiksi puheeksiottokoulutuksista ja esimiesten tukemisesta ja valmennuksesta raskaiden yt-prosessien aikana, kertoo Vainio-Mattila.

- Kehitämme palveluitamme työelämän ja asiakkaidemme tarpeista lähtien. Uusimpina palveluinamme ovat reaaliaikaiset verkkopalvelut YritysMehiläinen ja Työkykykompassi, jotka tarjoavat yritykselle esimerkiksi mittariston sairauspoissaolojen seurantaan ja työkyvyttömyysriskin arviointiin yritystasolla. Konkreettisen mittariston kautta yritysten on helppo seurata tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja nähdä esimerkiksi kuinka paljon yrityksen kannattaa investoida työkyvyttömyystapausten ennaltaehkäisyyn, toteaa Mika Vainio-Mattila.

Mehiläisen Työelämäpalvelut toimivat yrityksen työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisen ja tavoitteiden toteuttamisen tukena. Mehiläinen kehittää jatkuvasti työkykyä ja työhyvinvointia edistäviä toimintamallejaan ja näitä tukevia sähköisiä palveluitaan. Yrityksen HR-toimintojen käyttöön suunnitellut sähköiset palvelut keräävät helposti hajallaan olevan tiedon yhteen. Selkeän ja läpinäkyvän mittariston kautta yritysten on helppo seurata tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Lisätietoja:
Mehiläinen Oy, Mika Vainio-Mattila, liiketoimintajohtaja, Työelämäpalvelut, p. 040 752 0617

Mehiläinen-konserni on tunnetuin ja arvostetuin yksityinen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottaja Suomessa. Mehiläisen valtakunnallinen palveluverkosto tarjoaa monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Vuonna 1909 perustetussa Mehiläisessä työskentelee noin 6 000 ammattilaista. Mehiläinen-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 256.4 miljoonaa euroa. Mehiläinen kuuluu pohjoismaiseen Ambea-konserniin, joka on yksi Euroopan suurimmista terveys- ja hoivapalveluiden tarjoajista. www.mehiläinen.fi


Uutinen julkaistu 14.11.2013