Teemu Annala Kuntapalveluiden liiketoimintajohtajaksi

Mehiläinen-konserni vahvistaa Kuntapalvelut-liiketoimintalinjan organisaatiotaan liiketoiminnan kasvaessa ja kehittyessä julkisrahoitteisten terveys- ja sosiaalipalveluiden markkinoilla. Konsernin talousjohtaja Teemu Annala on nimitetty 1.2.2009 alkaen Kuntapalvelut-linjan liiketoimintajohtajaksi. Nykyinen liiketoimintajohtaja Jukka Mattila keskittyy 1.2.2009 alkaen jatkuvasti kasvavaan julkisrahoitteiseen terveyspalveluiden segmenttiin, erityisesti Karjaan perusterveydenhuollon ja kotihoidon palveluiden ylösajamiseen ja kehittämiseen.

Kauppatieteen maisteri Riikka Harjula on nimitetty 1.4.2009 alkaen Mehiläinen-konsernin talousjohtajaksi. Riikka Harjula siirtyy Mehiläiseen PricewaterhouseCoopers-tilintarkastusyhteisön osakkaan tehtävästä. Teemu Annala jatkaa myös konsernin talousjohtajana 31.3.2009 saakka.

"Olemme Mehiläinen-konsernissa luoneet edellytykset toimintamme laajentamiseen julkisrahoitteisten terveys- ja sosiaalipalveluiden markkinoilla. Toimintamme käynnistyi vuonna 2005 Turun Hoivakodilla ja se on asteittain laajentunut. Mehiläisellä on luonnollisesti taustalla vuosikymmenten pituinen kokemus kuntasektorin ostopalvelu- ja kumppanuussopimuksista muun muassa lääkärikonsultaatioiden ja sairaalatasoisten leikkausten alueella. Vuoden 2009 alussa Carema-nimellä alkanut Raaseporin kaupungin perusterveydenhuollon ja kotihoidon palveluiden tuottaminen oli jälleen yksi ja erittäin merkittävä askel julkisrahoitteisten palveluiden kehittämisen alueella.", toteaa Mehiläinen-konsernin toimitusjohtaja Matti Bergendahl. "Nyt toteutuvalla organisaation vahvistamiselle pystymme jatkossa panostamaan voimakkaaseen kasvuun ja kehitykseen erittäin potentiaalisilla julkisrahoitteisten terveys- ja sosiaalipalveluiden markkinoilla.", jatkaa Matti Bergendahl.

"Mehiläinen-konserni tarjoaa hyvät puitteet toiminnan kehittämiseen julkisrahoitteisella terveys- ja sosiaalipalveluiden markkinalla. Uskon, että kokemukseni maanlaajuisen terveyspalveluketjun rakentamisesta ja yhteisten palvelumallien kehittämisestä täydentävät erinomaisesti Mehiläisen Kuntapalvelut-liiketoimintalinjan olemassa olevaa osaamista. Olen innoissani, kun pääsen tiimini kanssa luomaan uusia toimintamalleja yhteistyössä kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa.", toteaa Teemu Annala.

"Nykyisessä työssäni olen päässyt seuraamaan Mehiläisen tiimin päämäärätietoista ja sitoutunutta työskentelytapaa ja sen myötä Mehiläinen-konsernin kehitystä ja laajentumista useamman vuoden ajan, ja kaikki näkemäni ja kokemani on ollut todella vaikuttavaa. Lisäksi koen yhtiön toimialan erittäin mielenkiintoiseksi. Näin ollen päätös tämän haastavan työtehtävän vastaanottamisesta ei ollut vaikea. Uskon, että nykyisessä työssäni kertynyt kokemus on hyödynnettävissä kehittäessämme Mehiläisen taloushallinnon toimintoja muuttuvan liiketoiminnan tarpeita vastaamaan ja innolla nyt odotankin, että pääsen työskentelemään toimialan parhaimpien asiantuntijoiden kanssa.", kertoo Riikka Harjula.

Mehiläinen-konserni yhtenäistää samalla toimintatapaansa siten, että 1.2.2009 alkaen Mehiläinen-konsernin ja Mehiläinen Oy:n toimitusjohtaja Matti Bergendahl toimii myös Mehiläinen Oy:n 100%:sti omistaman tytäryhtiön, Carema Oy:n, toimitusjohtajana.

Lisätietoja:

Teemu Annala, liiketoimintajohtaja, Kuntapalvelut, GSM 040 5337568

Matti Bergendahl, toimitusjohtaja, Mehiläinen Oy, GSM 040 833 5461

Mehiläinen-konserni on johtava yksityinen terveydenhuoltopalvelujen tuottaja Suomessa. Vuonna 1909 perustetun konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 117,4 miljoonaa euroa. Mehiläisessä työskentelee 1 350 henkilöä ja 1 850 ammatinharjoittajalääkäriä. Mehiläisen palveluverkostoon kuuluu yhteensä 19 lääkärikeskusta, työterveyden palvelupisteet sekä 8 sairaalaa. Mehiläinen-konserni toimii Suomessa Mehiläinen-nimellä yksityisrahoitteisella markkinalla ja Carema-nimellä julkisrahoitteisella markkinalla. Julkisrahoitteisella markkinalla Mehiläinen-konserniin kuuluu mm. 2 hoivakotia ja vuoden 2009 alussa konserni aloitti tuottamaan Karjaan kaupungin perusterveydenhuollon ja kotihoidon palvelut. Mehiläinen kuuluu pohjoismaiseen Ambea-konserniin, joka omistaa myös Ruotsin johtavan yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajan, Carema Vård och Omsorg AB:n. Mehiläinen ja Carema muodostavat kokonaisuuden, jonka liikevaihto on yli 600 miljoonaa euroa ja joka on yksi Euroopan merkittävimmistä terveys- ja hoivapalveluiden tarjoajista.


Uutinen julkaistu 28.1.2009