Tampereen Tesoman hyvinvointipalvelut toteutetaan ensimmäisenä Suomessa allianssimallilla

Tesoman hyvinvointikeskus avautuu keväällä 2018. Sen palveluihin kuuluvat terveysasema, hammashoitola, neuvola, nuorisotilat ja kirjasto lukusaleineen. Keskus toimii tukikohtana myös alueella toimiville perhetyön, kotipalvelun ja kotihoidon työntekijöille. Hyvinvointikeskuksen viereen rakennetaan keväällä 2019 avautuva tehostetun palveluasumisen yksikkö, jonka kanssa samaan kortteliin tulee myös palvelutalon kotihoidon palveluja.
Hyvinvointikeskus on alueen asukkaiden kohtaamispaikka. Sen katutasoon tulee kirjaston lisäksi yhteisökahvila sekä erilaisia tiloja, joissa järjestetään tapahtumia ja joita voi varata esimerkiksi yhdistysten ja harrastusryhmien toimintaa varten. Keskuksessa tarjotaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita ja sieltä saa matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa niin terveys-, sosiaali- kuin työllisyysasioissakin. Tätä varten hyvinvointikeskukseen jalkautuu työntekijöitä myös Tampereen kaupungin keskitetyistä palveluista. Alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistetään myös vahvistamalla sähköisiä palveluja.
Hyvinvointikeskuksen palvelut tulevat olemaan Tampereen kaupungin julkisia palveluja, mutta niiden toteutustapa on aivan uusi: kyseessä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun hyvinvointipalveluihin sovelletaan rakennushankkeista tuttua allianssimallia. Allianssimallissa osapuolet jakavat keskenään toiminnan riskit ja hyödyt sekä sitoutuvat yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin, joista tärkein on alueen asukkaiden hyvinvoinnin lisääntyminen.
Vastuu allianssin kokonaisuudesta on yhteinen, mutta Tampereen kaupunki on päävastuussa hyvinvointikeskuksen lasten ja nuorten suun terveydenhuollon, lapsiperheiden palvelujen, kotihoidon, kirjaston, lähitorin sekä nuorisopalvelujen tuottamisesta. Terveysaseman vastaanottopalvelujen, aikuisten suun terveydenhuollon sekä tehostetun palveluasumisen osalta päävastuu puolestaan on Mehiläinen-ryhmittymällä. Hyvinvointikeskuksen yhteisökahvilasta ja muusta kolmannen sektorin toiminnasta vastaavaksi kumppaniksi on valittu Setlementti Tampere Ry.
Allianssin sopimuskausi on kymmenen vuotta, ja sen kaikkiin kustannuksiin on varattu 157,2 miljoonaa euroa. Allianssin tuottamissa hyvinvointipalveluissa tulee työskentelemään noin 200 henkilöä.
Sote- ja maakuntauudistuksessa allianssimallia pilotoidaan hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen toteutustapana. Tesoman hyvinvointiallianssi ja siihen liittyvät sopimukset ovat joustavia uudistuksen myötä tapahtuvien muutosten suhteen. Allianssisopimus on siirrettävissä kokonaan tai osittain, ja tilaajalla (kunta/maakunta) säilyy koko sopimuskauden ajan yksipuolinen sopimuksen irtisanomisoikeus.
- Mehiläinen haluaa olla mukana allianssissa luomassa ja oppimassa uudenlaista tapaa tuottaa palveluja yhdessä Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan maakunnan kanssa. Hyvinvointiallianssi on mielenkiintoinen tulevaisuuden malli, jossa kunnan, maakunnan, yksityisen ja kolmannen sektorin osaaminen yhdistyy asiakkaiden ja koko yhteiskunnan parhaaksi, toteaa Mehiläisen ulkoistetuista terveysasemista vastaava johtaja Lasse Männistö.

Uutinen julkaistu 23.10.2017