Tampereen Tesomalla hyvinvointipalvelut tuotetaan ensimmäistä kertaa allianssimallilla

Tesoman hyvinvointikeskuksen palvelut tulevat olemaan Tampereen kaupungin julkisia palveluja, mutta niiden toteutustapa on aivan uusi: Tampere soveltaa rakennushankkeista tuttua allianssimallia ensimmäistä kertaa Suomessa hyvinvointipalveluihin. Hyvinvointikeskuksen palvelut tuotetaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kumppanuusverkostona, jonka päävastuulliset toimijat, Tampereen kaupunki ja Mehiläinen, muodostavat allianssin.
Allianssimallissa sopimusosapuolet jakavat riskit ja hyödyt sekä sitoutuvat yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin, joista tärkeimpiä on alueen asukkaiden hyvinvoinnin lisääntyminen.
Verkostomainen yhteistyö on avointa ja aktiivista myös allianssin ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Olennaista on asiakaslähtöinen ja moniammatillinen toimintatapa, toiminnan vaikutusten jatkuva seuranta ja tiedon avoin jakaminen kaikkien osapuolten kesken. Asiakkaat ovat mukana palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa.
Tesoman hyvinvointikeskuksen kehittäminen liittyy Tampereen kaupungin palvelumallin uudistamiseen ja on osa poikkihallinnollista Oma Tesoma -aluekehityshanketta.

Tesoman hyvinvointikeskus avautuu keväällä 2018

Tampereen Tesoma saa oman hyvinvointikeskuksen vuoden päästä. Keväällä 2018 aukeava alueen palvelujen keskittymä tulee parhaillaan rakennettavan Tesoman liikekeskuksen yhteyteen. Rakennuksen harjannostajaisia vietetään jo toukokuussa.
Hyvinvointikeskus on alueen asukkaiden kohtauspaikka, johon saman katon alle tulee alueen palveluita terveysasemasta kirjastoon. Ennestään Tampereella toimii jo kaksi hyvinvointikeskusta: Lielahtikeskus Lielahdessa ja Koilliskeskus Linnainmaalla.
Tesoman hyvinvointikeskuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee kirjasto lehtilukusaleineen, kahvila, nuorisotila ja paljon yhteisiä monitoimitiloja, joita voidaan käyttää esimerkiksi teemailtoihin, harrastustoimintaan, koulutuksiin, konsertteihin tai kokouksiin. Toimintaa alakerran tiloissa järjestävät hyvinvointikeskuksen työntekijöiden lisäksi erilaiset yhdistykset, seurat, kerhot, järjestöt ja ennen muuta tesomalaiset itse. Ensimmäisessä kerroksessa tarjotaan myös monipuolista neuvontaa.
Keskuksen toisessa kerroksessa tulevat toimimaan äitiys- ja lastenneuvola sekä suun terveydenhuollon palvelut niin aikuisille kuin lapsille ja nuorillekin. Kolmanteen kerrokseen tulee terveysaseman vastaanottotilat. Lisäksi hyvinvointikeskus toimii tukikohtana alueella toimiville perhetyön­, kotipalvelun ja kotihoidon työntekijöille.

Uutinen julkaistu 24.5.2017