Tampereen kaupungin ja Terveyskeskus Mehiläisen yhteistyöprojektilla parhaat käytänteet jakoon

Tampereen kaupunki ja Terveyskeskus Mehiläinen halusivat syventää tilaajayhteistyötä perusterveydenhuollon palveluissa Tampereella. Yhteistyöprojektissa Mehiläisen terveyskeskusten toiminnan parhaita käytänteitä jaettiin Tampereen muiden terveyskeskusten käyttöön.

Mehiläisen terveyskeskukset ovat saavuttaneet hyviä tuloksia ympäri Suomen muun muassa nopeassa hoitoon pääsyssä ja korkeassa laadussa. Tampereella saavutettuja hyviä tuloksia lähdettiin tilaajan - Tampereen kaupungin – kanssa kehittämään yhteistyöprojektissa, jossa Mehiläisen terveysasemat kirittivät ja valmensivat kaupungin oman tuotannon terveysasemia. Mukana projektissa olivat Mehiläiseltä Tampereen keskustan ja Hervannan terveysasemat sekä Tampereen kaupungilta Lielahden ja Kaukajärven terveysasemat.

- Yhteistyö Tampereen kaupungin kanssa on sujunut poikkeuksellisen hienosti koko sopimuskautemme ajan vuodesta 2018 lähtien. Yhteisinä tavoitteina ovat alusta asti olleet laadukkaat ja vaikuttavat palvelut. Tampereen kaupunki on ottanut meidät vastaan tasavertaisena toimijana ja tämän ainutlaatuisen projektin aikana pääsimme jakamaan onnistumisia terveysasemien kesken, kertoo Terveyskeskus Mehiläisen Tampereen keskustan terveysaseman vastaava lääkäri Risto Mustalahti.

- Tampereen kaupunki on ollut tyytyväinen avoimeen yhteistyöhön Mehiläisen kanssa. Vuoden 2022 aikana toteutettu projekti vahvisti näkemystä yhteistyön hyödyllisyydestä. Mehiläisen vahvuuksista oppiminen on osaltaan auttanut Tampereen terveysasemia löytämään keinoja palvelun kehittämiseksi. Henkilöstä on saanut virkistävää ja uudenlaista näkemystä kehittämisen tapoihin ja tavoitteisiin. On ollut antoisaa olla mukana tässä varsin poikkeuksellisessa yhteistyössä julkisen ja yksityisen toimijan välillä, sanoo Jukka Karjalainen, apulaisylilääkäri Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

Projektin tavoitteena oli saada lähiesihenkilöille varmuutta johtamiseen sekä työkaluja suorituksen johtamiseen. Tärkeänä fokuksena kehitysprojektissa oli puhelintyö.

- Projektin aikana autettiin terveysasemia implementoimaan uusi puhelinjärjestelmä ja opetettiin tämän tehokasta käyttöä. Hoidon tarpeen arviointia opetettiin terveysasemille jalkautuneiden työntekijöiden toimesta, kuvailee Mustalahti.

Lisäksi yhteistyöprojektissa järjestettiin Tampereen kaupungin kaikkien asemien vastaavien lääkäreiden ja hoitajien kanssa esihenkilövalmennuspäivä.

- Sisältönä oli Mehiläisen luentoja päivittäisestä johtamisesta, suorituksen johtamisesta ja työpajoja. Tietääksemme tämän tasoista yhteistyötä ei muualla Suomessa tilaajien kanssa ole ollut, iloitsee Mustalahti onnistuneesta yhteistyöstä.

Yhteistyötä tehtiin laajasti henkilöstöä sitouttaen. Mukana projektissa olivat kaupungilta ylilääkäri Kati Myllymäki ja apulaisylilääkäri Jukka Karjalainen, asemien vastaavat lääkärit ja hoitajat sekä koko henkilökunta.

Onnistumisia laajalla rintamalla

Projektin tulokset kertovat onnistuneesta yhteistyöstä.

Projektin koettiin tuoneen lähijohtajille varmuutta ja keinoja tiedolla johtamiseen. Verkostoituminen asemien kesken nostettiin tärkeäksi asiaksi ja sovittiin, että yhteyttä pidetään jatkossa matalalla kynnyksellä.

- Sain projektin myötä reilusti täydennystä esihenkilön työkalupakkiini. Oli hieno nähdä henkilöstön sitoutuminen projektiin ja olemmekin yhdessä muuttaneet aseman käytänteitä toimivammiksi, kommentoi Kaukajärven terveysaseman vastaava lääkäri Anna Siitonen.

Myös työnkierto oli pidettyä. Suurimpina hyötyinä koettiin uuden oivaltaminen ja selkeiden työtä helpottavien ja työtehoa nostavien tapojen omaksuminen puhelintyöhön. Työnkierrossa olleet hoitajat voivat nyt jakaa oppimaansa työyhteisössä ja tulevissa aseman yhteisissä kokouksissa.

Jatkossa toiminnan kehittämisessä koettiin tärkeänä osallistaa koko henkilökunta sopimaan prosesseista ja käytänteistä. Näin muutos juurtuu yhteisöön paremmin.


Uutinen julkaistu 19.1.2023