Taloustutkimus: Mehiläisen Työelämäpalvelut Suomen paras palvelujen laadussa

Taloustutkimus selvitti marraskuussa 2015 työelämän päättäjiltä työterveyspalveluja tuottavien yritysten tunnettuutta ja yrityskuvaa. Mehiläinen nousi kyselyssä Suomen parhaaksi palvelujen laadussa.

Taloustutkimuksen yhteistutkimuksena toteuttamassa kyselyssä 1321 työelämän päättäjää arvioi 8 suurimman työterveyspalveluja tuottavan yrityksen yrityskuvaa ja tunnettuutta mm. henkilökunnan ammattitaidon, työterveysosaamisen, luotettavuuden ja palvelujen laatutason kautta. Tutkimuksen tulokset kertovat työterveyspalveluiden mielikuvan olevan yleisesti Suomessa hyvällä tasolla. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden yritysten kokonaistulos oli positiivinen ja tulokset lähellä toisiaan.

Mehiläinen toimialan kärkiyrityksiä

Mehiläinen nousi tutkimuksessa yhdeksi alan kärkiyrityksistä. Tärkeimpien yrityskuvaan vaikuttavien tekijöiden joukkoon kuuluvassa palvelujen laatutasossa Mehiläinen nousi Suomen parhaaksi.

- Olemme erittäin iloisia, että pitkäjänteinen työmme palvelujen laadun kehittämisessä näkyy tuloksissa. Keräämme jatkuvaa palautetta asiakkailtamme ja kehitämme sen pohjalta toimintaamme, toteaa Mehiläisen Työelämäpalveluiden johtaja Antti Miettinen.


Uutinen julkaistu 19.1.2016