Suomen ensimmäisestä hyvinvointiallianssista hyviä kokemuksia Tampereella

Tesoman allianssi_vastaanotolla

Tampereen Tesomalla alueen 23 000 asukkaan hyvinvointipalvelut on toteutettu jo neljän vuoden ajan allianssimallilla. Hyvinvointipalvelujen tuottaminen tiiviissä yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken on osoittanut erittäin hyödylliseksi. Tesoman allianssi alitti sen ensimmäiselle sopimusjaksolle 1.4.2018–31.12.2021 asetetun tavoitekustannuksen 12 prosentilla, lääkäriin pääsee nopeasti, hammashoitoon ei ole jonoa ja asiakaspalaute on erinomaista (NPS 72, asteikolla -100–100).

Tesoman allianssimallissa Tampereen kaupunki ja Mehiläinen-ryhmittymä ovat sopineet 10-vuotisesta tiiviistä yhteistyöstä. Kolmannen sektorin pääyhteistyökumppani on Setlementti Tampere ry. Allianssin palveluihin kuuluvat neuvola, hammashoito, terveysasema, sosiaalityö, kotihoito, palveluasuminen, kirjasto, nuorisotila, kahvila ja neuvonta.

- Palvelujen saatavuus on allianssin selkeä vahvuus ajatellen muun muassa tulevaa hoitotakuun uudistusta. Allianssi on myös toiminut erinomaisena kirittäjänä kaupungin omien toimintojen kehittämiselle. Allianssin myötä kolmannen sektorin toiminnan vaikuttavuus ja kattavuus on alueella vahvistunut. Tesoman allianssin tapa tuottaa palveluja on edelleen kiinnostava myös kansainvälisesti, kertoo sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen Tampereen kaupungilta.

- Olemme Mehiläisessä erittäin tyytyväisiä saadessamme olla mukana Tesoman allianssissa. Olemme yhdessä Tampereen kaupungin ja Setlementti Tampereen kanssa päässeet luomaan aivan uudenlaista mallia, jonka ansiosta tesomalaisten palvelut ovat kehittyneet. Kumppanuus on vahvistunut allianssin toimijoiden välillä vuosi vuodelta, ja kaikki osapuolet ovat varmasti oppineet toisiltaan paljon. Ennen kaikkea olemme jo monella tavalla onnistuneet auttamaan Tesoman alueen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin parantamisessa, sanoo perusterveydenhuollon ja lääkäripalvelujen liiketoimintajohtaja Joonas Turunen Mehiläiseltä.

Setlementti Tampere ry:n toiminnanjohtaja Mervi Janhunen-Ruusuvuoren mukaan merkittäviä muutoksia saadaan aikaan vain rakentavalla yhteistyöllä.

- Tesoman allianssi on onnistunut esimerkki siitä, miten jokainen toimija on voinut käyttää omia vahvuuksiaan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Kansalaisjärjestöjen vahvuutena on yhteisöllisyyden rakentaminen, toteaa Janhunen.

Ketterää kehittämistä ja nopeaa hoitoon pääsyä

Toiminnan jatkuva, nopea parantaminen ilman raskaita kehityshankkeita on ollut tärkeää Tesoman allianssille alusta asti. Uusien matalan kynnyksen palvelujen ja kolmannen sektorin toiminnan käynnistäminen on onnistunut yli odotusten.

Tesomalla digi- ja puhelinpalveluja on lisätty ja kuukausittain sadat hoitajan ja lääkärin vastaanotot hoituvat etänä. Palvelujen saatavuus on ylipäätään hyvä, esimerkiksi hammaslääkärille ei ole lainkaan jonoa ja terveysaseman T3-aika eli kolmannen vapaan kiireettömän ajan saa keskimäärin 13,5 päivän päähän.

Tesoman allianssissa on hyödynnetty tietotekniikkaa kokeilemalla ja ottamalla käyttöön uusia sovelluksia, joita on Tesomalta saatujen kokemusten jälkeen voitu ottaa käyttöön myös muissa kaupungin palveluissa. Esimerkiksi tiedolla johtamisen tueksi Tesomalle luodusta ratkaisusta on tullut tärkeä osa koko kaupungin terveyspalvelujen päivittäisjohtamista. Verenohennuslääkitystä käyttävien potilaiden hoitoa taas on parannettu laboratoriotulosten käsittelyn ja lääkeannostuksen automatisoivalla Forsante-tietotekniikkaratkaisulla, jota nykyisin käytetään kaikilla kaupungin terveysasemilla.

Sujuvaa palvelua yli organisaatiorajojen

Eri ammattilaisten välinen yhteistyö on parantanut monen asiakkaan kokonaisvaltaista terveyttä ja tarjonnut sujuvaa palvelua. Esimerkiksi palveluneuvoja voi ohjata asiakkaan samassa rakennuksessa olevalle terveysasemalle tai kutsua mukaan 3. sektorin järjestämään ryhmätoimintaan. Jos vastaanotolla asiakas huolestuu siitä, ettei hänellä ole varaa ostaa hänelle määrättyä lääkettä, voi lääkäri pyytää paikalle sosiaaliohjaajan, jolta asiakas saa apua taloudellisten tukien hakemiseen.

Ihmetekoja tai suuria investointeja ei tarvita – vain sopiva yhdistelmä oikeaa asennetta, avointa mieltä, asiakaspalvelutahtoa ja yhteistyötä.

Kustannuksissa säästöä

Allianssissa osapuolet jakavat myös yhteisen talouden sekä riskit kuin hyödyt. Tesoman allianssi alitti sen ensimmäiselle sopimusjaksolle asetetun tavoitekustannuksen noin 12 prosentilla. Tavoitekustannus vuosille 2018–2021 oli 52,6 miljoonaa euroa. Toteutuneet kustannukset olivat 46,0 miljoonaa euroa.

Erillisistä kustannustavoitteista allianssi onnistui vähentämään muuhun Tampereeseen verrattuna kotihoidon asiakkaiden Ensiapu Acutan sekä vuodeosaston käytön kustannuksia. Sen sijaan terveyskeskuksen asiakkaiden erikoissairaanhoidon kustannusten pienentäminen oli ainoa tavoite, jota allianssi ei saavuttanut.

Uudelle sopimuskaudelle määritelty tavoitteet

Allianssin toinen, kolmevuotinen sopimusjakso alkoi vuoden 2022 alussa. Sen tavoitteina on muun muassa vähentää sosiaalista eriarvoisuutta, pienentää erikoissairaanhoidon kustannuksia, parantaa merkittävimpien kansansairauksien hoidon vaikuttavaa ja potilaisen hyvinvointia sekä lisätä ennalta ehkäisevien palvelujen käyttöä. Tavoitteiden toteutumista seurataan ennalta sovituin mittarein.


Uutinen julkaistu 10.5.2022