RESPONDA 113: Responda 113 ja Mehiläinen loivat Hyvinkäälle uudenlaisen palvelutalon

Kauppalehti julkaisi 21.10.2015 uutisen Mehiläisen uudesta hoitokonseptista, jota se tarjoaa hälytyskeskus- ja etävalvontapalveluita tarjoavan Responda 113:lle.

Kyseessä on ”humaanin teknologian ja designin avulla on luotu turvallinen ja kodinomainen ympäristö, jossa palvelujen järjestämisessä huomioidaan asukkaiden oma arkirytmi.”, Kauppalehti kirjoittaa.


Uutinen julkaistu 23.10.2015