Onnikoti Omenapuun toiminnan sisäinen selvitys valmistunut

Onnikoti Omenapuu nousi 8.11.2021 julkisuuteen yksikön toimintaan ja erityisesti yhden asukkaan hoitoon liittyvistä vakavista epäkohdista. Yksikössä käynnistettiin välittömästi sisäinen selvitystyö, joka on nyt valmistunut. Korjaavia toimenpiteitä yksikössä on jo tehty – sisäisen selvityksen pohjalta toimia laajennetaan entisestään.

Onnikoti Omenapuun toiminnan sisäinen selvitys toteutettiin laaja-alaisen työryhmän toimesta. Ryhmän johdossa toimi Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo ja ulkopuolisina asiantuntijoina kehityspäällikkö Jonna Salomaa sekä psykiatrian erikoislääkäri Elina Santti. Työryhmään kuului myös sosiaalipalveluiden laatujohtaja Mikko Purhonen sekä muita terveys- ja sosiaalialan ammattilaisia Mehiläisestä.

Sisäinen selvitys toteutettiin taustaselvitysten, asukaskirjausten, haastattelujen ja ulkopuolisten arvioijien tuella. Selvitystä varten haastateltiin laajasti yksikön henkilöstä, sosiaalipalveluiden vastuuhenkilöitä ja muuta henkilöstöä sekä yhtiön ylintä johtoa.

Selvitystyön johtopäätöksistä käy ilmi, että yksikön toiminnassa on heijastunut vahva itse pärjäämisen kulttuuri, eikä tuen tarvetta ole yksikössä täysin tunnistettu. Toisaalta yksikön johdon ja henkilöstön osaamiseen on luotettu, mikä osaltaan on ohjannut sosiaalipalvelujen omavalvontaa yleiselle tasolle. Erityishuoltolain käytännön soveltamisessa ja kirjaamiskäytännöissä havaittiin puutteita.

- Tutkinnan aikana tuli selkeästi ilmi, että kaikkien haastateltavien tavoitteena oli saada mahdollisimman hyvä ymmärrys tapahtuneesta. Yksikön henkilökunta, Onnikotien vastuuhenkilöt ja johto ovat erittäin sitoutuneita korjaamaan havaittuja puutteita, toteaa Kaisla Lahdensuo.

Yksikössä on tehty ja tullaan edelleen tekemään useita toimenpiteitä sisäisen selvityksen pohjalta: asukasprofiilia täsmennetään, intervallihoito lopetetaan, täydennyskoulutusta järjestetään systemaattisesti ja siihen osallistumista seurataan. Vastuuhenkilöissä on tapahtunut muutoksia ja Onnikotien palvelutuotannon johdon ja laadunvarmistuksen resursseja vahvistetaan. Lisäksi selvitystyön yhteydessä on tunnistettu useita muita toimenpiteitä, joilla Onnikotien toiminnan laadunvarmistusta ja -kehitystä viedään eteenpäin.

- Näyttää siltä, että nykyinen koulutusjärjestelmä ei takaa riittävää osaamispohjaa vaativahoitoisten kehitysvammaisten asukkaiden kanssa toimimiseen, joten työnantajana meidän täytyy panostaa entistä vahvemmin henkilöstön osaamisen kehittämiseen, sanoo sosiaalipalveluiden toimialajohtaja Harri Pomell.

Sosiaalipalvelujen laatutiimi seuraa systemaattisesti toimenpiteiden toteutumista ja raportoi näistä lääketieteelliselle johtajalle.


Uutinen julkaistu 9.12.2021