Onnikoti Omenapuun toiminnan haastava tilanne jatkuu

Onnikoti Omenapuun toiminnan haastava tilanne jatkuu

Onnikoti Omenapuun toiminnan tilanne on noussut uudelleen julkisuuteen. Viime syksynä aloitetuista kehitystoimenpiteistä huolimatta tilanne on yksikössä valitettavasti edelleen erittäin haastava johtuen ennen kaikkea vakituisen henkilökunnan rekrytointihaasteesta. Olemme tästä hyvin pahoillamme ja otamme myös uuden julkisuudessa esitetyn palautteen toiminnastamme vakavasti. Emme missään tapauksessa hyväksy epäasiallisia toimintatapoja yksiköissämme. Tietoon tulleisiin tilanteisiin on puututtu ja puututaan työnjohdollisesti.

Syksyllä 2021 Onnikoti Omenapuussa toteutetun sisäisen selvityksen myötä yksikössä aloitetut toimenpiteet ovat edelleen käynnissä ja jatkuvassa seurannassa: yksikön johtamisen käytäntöjä on vahvistettu, henkilöstöä koulutettu sekä arjen toimintamalleja rakennetaan uudelleen.

Koko toimiala kärsii henkilöstöpulasta, joka näkyy erityisen vaikeana tilanteena myös Omenapuussa. Vaikka henkilökuntaa on yksikössä määrällisesti tarpeeksi, ei asukkaat ja heidän erityistarpeensa hyvin tuntevaa vakituista henkilökuntaa ole ollut riittävästi saatavilla. Pyrkimyksenä on, että yksikön henkilöstötilanne vakiintuu kehittämistoimien myötä. Yksikön johtamista tullaan vahvistamaan myös jatkossa. Yksikössä on myös järjestetty runsaasti erilaista koulutusta.

Syksyllä laaditussa sisäisessä selvityksessä havaittiin lisäksi, että yksikön ja ryhmäkotien koot ovat liian suuret osalle Omenapuun asukkaista. Tavoitteena on ollut toiminnan supistaminen ja pienempien ryhmäkotien muodostaminen yksikköön. Asukasmäärää onkin alkuvuoden aikana laskettu 40:stä 27:ään. Tämä työ on käynnissä edelleen. Asumispaikkojen löytäminen yhteistyössä kuntien ja läheisten kanssa on ollut hidasta johtuen saatavilla olevien paikkojen vähyydestä kaikkialla Suomessa. Mikäli muutoksia asukkaan hoitopaikkaan joudutaan yksilöllisen harkinnan perusteella tekemään, hoidetaan tilanteet yhteistyössä asukkaan läheisten ja sijoituksesta vastaavan kunnan kanssa.

Jatkamme tehostettua laadun seurantaa ja omavalvontaa sekä kehittämistoimenpiteitä yksikössä yhteistyössä tilaajien, valvovien viranomaisten ja Omenapuun henkilöstön kanssa. Henkilöstöllä on olemassa kanavat tuoda johdon tietoon mitä tahansa toimintaan liittyviä epäkohtia ja kannustamme jokaista tähän edelleen. Kaikki tietoon tulevat epäkohdat selvitetään ja niiden perusteella tehdään tarvittavat toimenpiteet. Jatkamme tehostettua tukea ja valvontaa yksikössä niin pitkään kuin tarve vaatii.

Harri Pomell
toimialajohtaja
Mehiläisen sosiaalipalvelut


Uutinen julkaistu 13.8.2022