Musiikkiala ja Mehiläinen tarjoavat maksutonta keskusteluapua musiikkialan ammattilaisille

Koronarajoitusten kurittama musiikkiala on pitkittyneessä kriisitilassa, ja alan ammattilaisten jaksaminen on koetuksella. Muusikkojen liitto, Music Finland, Suomen musiikintekijät ja Suomen Säveltäjät järjestävät yhteistyössä terveyspalveluiden tuottaja Mehiläisen kanssa keskusteluapua musiikkialan itsensätyöllistäjille ja freelancereille. Keskusteluavun toivotaan tuovan musiikkialan ammattilaisille mahdollisuuden purkaa omaa tilannetta, tulla kuulluksi haastavassa tilanteessa ja löytää keinoja stressin tai vaikeiden tunteiden käsittelyyn ja hallintaan.

Musiikkiala ja Mehiläinen tarjoavat lokakuun 2021 aikana 30 musiikkialan itsensätyöllistäjälle/freelancerille kaksi maksutonta etä- tai lähikäyntiä Mehiläisen kokeneille mielenterveyden ammattilaiselle. Keskusteluavun piiriin voi hakeutua ilman erillistä lääkärin lähetettä.

Mehiläisessä on huomattu, että tarve matalan kynnyksen mielenterveyspalveluille ja ennaltaehkäisevälle tuelle on monella alalla ilmeinen. Matalan kynnyksen ensiapu voi parantaa oloa niin, että vakavammilta oireilta vältytään.

- Musiikilla on kautta aikojen ollut tärkeä rooli yhteiskunnassa ja sillä on suuri vaikutus psyykkiseen hyvinvointiimme. Korona-aika on vaikuttanut dramaattisella tavalla musiikkialaan ja siksi lähdimme mielellään tähän tukihankkeeseen alan järjestöjen kanssa, kommentoi Mehiläisen psykoterapiayksikön johtava psykologi Thea Strandholm.

- Musiikkialan freelancerit ovat joutuneet tilanteen vuoksi ennennäkemättömään, pitkittyneeseen ahdinkoon. He ovat myös jääneet tukirakenteiden väliinputoajiksi, eikä moni ole saanut tarvitsemaansa taloudellista tai henkistä tukea. Nyt musiikkiala pilotoi maksuttoman keskusteluavun mallia yhdessä Mehiläisen kanssa. Kiitos Mehiläiselle hienosta yhteisvastuun eleestä kriittisessä tilanteessa, kommentoi Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö.

Palveluun kuuluu kaksi maksutonta etä- tai lähikäyntiä Mehiläisen mielenterveyden ammattilaisen vastaanotolla 30 ensimmäiseksi ilmoittautuneelle lokakuun 2021 aikana.

Mukaan mahtuu 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Mehiläisen asiantuntijat kontaktoivat osallistujat ja sopivat ajan heidän kanssaan.

Pilotin pohjalta järjestöt saavat käsityksen palvelun tarpeesta musiikkialan ammattilaisten keskuudessa.


Uutinen julkaistu 6.10.2021