Mehiläisessä voidaan hyvin!

Mehiläisen henkilöstö antaa kiitosta hyvästä esimiestyöstä ja ilmapiiristä, kertoo vuosittain toteutettavan ilmapiirikyselyn tulokset. Laadukas esimiestyö ja hyvä ilmapiiri vaikuttavat merkittävästi yritysten työntekijöiden työhyvinvointiin. Vuoden 2008 lopussa toteutettuun kyselyyn vastasi 76 % Mehiläisen henkilöstöstä.

Esimiestyö arvioidaan Mehiläisen ilmapiirikyselyssä korkein arvosanoin. Mehiläisen esimiehet koetaan oikeudenmukaisiksi ja henkilöstö kokee saavansa arvostusta ja palautetta esimiehiltään. Oikeudenmukainen toiminta, työn arvostuksen tunne sekä palautteen saaminen ovat jokainen työhyvinvointia vahvasti tukevia tekijöitä. Kokonaisuudessaan ilmapiirikyselyn tulokset ovat jälleen liikahtaneet entistä positiivisempaan suuntaan.

Henkilöstön lisäksi Mehiläisessä toimivat lääkärit ovat tyytyväisiä ilmapiiriin. Lisäksi lääkäreiden tyytyväisyys vastaanottotoimintaan vaikuttaviin tekijöihin on kasvanut edelleen. Tämä käy ilmi Mehiläisessä vastaanottotoimintaa harjoittaville ammatinharjoittajille suunnatussa kyselyssä, joka niin ikään toteutettiin viime vuoden lopulla.

Hyvään esimiestyöhön ja viihtyisään ilmapiiriin pohjautuu myös Mehiläisen laadukas palvelu. Mehiläisen asiakaspalvelu sai jälleen kiitosta asiakastyytyväisyyskyselyssä, joka toteutettiin myös vuoden 2008 lopulla. Mehiläinen sai parhaat arvionsa henkilökunnan ammattitaidosta, palvelujen laatutasosta sekä asiakaspalvelusta. Asiakaspalvelukyselyyn vastasi reilu 3500 Mehiläisen asiakasta.

Kehittämisalueeksi ilmapiirikyselyssä nousee mm. työnhallintaan liittyvät tekijät. Vaikka osa tekijöistä on kehittynyt v. 2007 nähden positiivisesti, on kehitystyötä jatkettava edelleen tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös palkitsemiseen liittyvien asioiden edistämiseen tullaan edelleen keskittymään, vaikka palkitseminen arvioidaan selvästi edellisvuotta positiivisemmin. Mehiläisessä otettiin käyttöön koko henkilöstön kattava tulospalkkiojärjestelmä vuoden 2007 alussa ja vuonna 2008 maksettiin ensimmäiset tulospalkkiot koko henkilöstölle.

Kehittämisalueisiin tullaan paneutumaan monesta näkökulmasta. Lisäksi Mehiläisessä halutaan pitää henkilöstöstä ja vastaanottotoimintaa harjoittavista lääkäreistä huolta tarjoamalla heille kaikille mahdollisuuden oman kuntonsa testaamiseen sekä valmennukseen osallistumisen. Henkilöstön kuntotestaus on osa Leija – nostetta hyvinvointiin –ohjelmaa, jonka puitteissa kehitetään ja tuetaan henkilöstön hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Hyvinvoiva ja työssään viihtyvä henkilöstö ja ammattikunta on parhaan palvelumme perusta!


Uutinen julkaistu 17.3.2009