Mehiläisen vuoden 2013 verojalanjälki kertoo valtakunnallisesta kasvusta

Mehiläinen Oy on julkaissut historiansa toisen verojalanjäljen koskien edellistä tilikautta eli vuoden 2013 veroja ja veroluonteisia maksuja Suomessa. Vuoden 2013 verojalanjälki kertoo Mehiläisen yhteisöveron ja muiden veroluonteisten maksujen kasvaneen edelliseen vuoteen nähden.

Verojalanjäljellä Mehiläinen-konserni haluaa lisätä läpinäkyvyyttä maksamiinsa veroihin ja veroluonteisiin maksuihin Suomessa. Verojalanjäljen avulla jokainen voi tarkastella Mehiläisen toimintaa osana suomalaista yhteiskuntaa. Verojalanjälki on osa Mehiläisen yritysvastuuohjelmaa.

- Verojalanjälki on Mehiläiselle yksi tapa kertoa toiminnastaan läpinäkyvästi ja kuinka kerrytämme yhteiskuntamme verotuloja eri puolilla Suomea. Verojalanjälki on Suomessa yrityksille edelleen vapaaehtoinen raportointitapa, johon ei ole luotu suosituksia, säännöksiä tai määräyksiä. Näemme, että verojalanjäljen raportointia tulisi yhdenmukaistaa, jotta yritysten raportoimaa tietoa voitaisiin ymmärtää paremmin, toteaa Mehiläisen toimitusjohtaja Matti Bergendahl.

Nyt julkaistu verojalanjälki käsittelee Mehiläinen-konsernin viimeksi päättynyttä tilikautta 1.1.-31.12.2013. Mehiläisen verojalanjälki sisältää tiedot Mehiläinen-konsernin maksamista yhteisöveroista, hankintoihin sisältyvistä ja Mehiläisen maksettavaksi jäävistä arvonlisäveroista, palkkaverosta sekä työnantajamaksuista. Mehiläinen-konserniin kuuluvat yhtiöt toimivat Suomessa ja näin konsernin verokertymä maksetaan kokonaisuudessaan Suomeen.

Mehiläinen maksoi yhteisöveroa vuonna 2013 4,6 miljoonaa euroa (v. 2012: 1,7 miljoonaa euroa). Henkilöstökulut muodostavat Mehiläisen merkittävimmän kuluerän. Mehiläisessä työllistyy noin 6 200 ammattilaista joista työsuhteessa Mehiläiseen on noin 3 800 työntekijää ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimii noin 2 400 henkilöä. Mehiläisen koko verokertymästä suurin osa koostuu tilitettävistä palkkaveroista ja maksettavista työnantajamaksuista, joita oli yhteensä 29 miljoonaa euroa (v. 2012: 27,8 miljoonaa euroa). Mehiläinen toimii Suomessa maantieteellisesti laajalla alueella ja palkkaveroa (2013: 26,8 miljoonaa euroa, 2012: 25,6 miljoonaa euroa) tilitetään useaan kuntaan.

Mehiläinen ei ole maksanut konserniavustuksia ulkomaille tai siirtänyt voittoja niin sanottuihin veroparatiiseihin vuonna 2013, kuten ei koskaan aikaisemminkaan. Mehiläinen ei ole maksanut osinkoja omistajille.

Mehiläinen on vuonna 2013 hakenut Tekesiltä kahdelle hankkeelle julkista rahoitusta. Rahoitusta on haettu hankkeille, jotka liittyvät ikäihmisten turvallisen lääkehoidon edistämiseen ja hengitystieinfektioiden diagnostiikan kehittämiseen.

Mehiläinen tarjoaa pääosin arvonlisäverottomia sosiaali- ja terveyspalveluita. Mehiläinen ei voi vähentää palvelujen tuottamiseen liittyviin hankintoihin ja investointeihin sisältyvää arvonlisäveroa ja se jää siten Mehiläisen maksettavaksi. Mehiläinen maksoi vuonna 2013 hankintoihin ja investointeihin sisältyvää arvonlisäveroa 9,9 miljoonaa euroa (v. 2012: 10,0 miljoonaa euroa). Lisäksi Mehiläinen tilitti arvonlisäverolliseen toimintaansa liittyvää arvonlisäveroa 1,2 miljoonaa euroa (v. 2012: 0,6 miljoonaa euroa).

Vastuullisuus on Mehiläisen toiminnan kulmakivi ja yksi konsernin arvoista. Mehiläisessä toimitaan jatkuvan parantamisen periaatteella. Vastuullisuus on kiinteä osaa kaikkea Mehiläisen toimintaa. Mehiläinen noudattaa Terveyspalvelualan Liiton jäsenenä vastuullisen liiketoiminnan vaatimuksia sekä terveyspalvelualan korkeita eettisiä vaatimuksia yhdessä muiden yksityisten terveyspalvelualan palveluntuottajien kanssa. Mehiläinen on myös yritysvastuuverkosto FIBS ry:n jäsen.

Lisätietoja:
Matti Bergendahl, toimitusjohtaja, Mehiläinen Oy, p. 040 833 5461

Mehiläinen-konserni on tunnetuin ja arvostetuin yksityinen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottaja Suomessa. Mehiläisen valtakunnallinen palveluverkosto tarjoaa monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Vuonna 1909 perustetussa Mehiläisessä työskentelee noin 6 200 ammattilaista. Mehiläinen-konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 268,5 miljoonaa euroa. Mehiläinen kuuluu pohjoismaiseen Ambea-konserniin, joka on yksi Euroopan suurimmista terveys- ja hoivapalveluiden tarjoajista. www.mehiläinen.fi


Uutinen julkaistu 25.3.2014