Mehiläisen SuomiSote-palvelukokonaisuus ratkoo sote-kentän haasteita - toimii uusien hyvinvointialueiden kumppanina

Suomen sote-kenttä painii haasteiden keskellä: väestö ikääntyy, palvelut ovat ruuhkautuneet, henkilöstöpula vaivaa kaikkia toimijoita, rahoitus on tiukkaa ja perusterveydenhuollon saatavuus on heikkoa. Mehiläinen tarjoaa pitkän osaamisensa julkisten palveluiden laadukkaasta ja kustannustehokkaasta tuottamisesta hyvinvointialueiden käyttöön. Ratkaisut Suomen haasteisiin löytyvät vain yhdistämällä julkisen ja yksityisen voimavarat ja osaaminen.

- Yhteistyössä hyvinvointialueet ja yksityiset sote-yritykset voivat luoda uusia tehokkaita toimintamalleja, jakaa resursseja, tietoa ja osaamista, kehittää uusia teknologisia ratkaisuja ja sovelluksia sekä tarjota sote-henkilöstölle koulutusmahdollisuuksia. Tavoitteenamme on olla hyvinvointialueiden ensisijainen kumppani ja mahdollistaa hyvinvointialueita järjestämään kaikille suomalaisille laadukkaat sote-palvelut eri tilanteissa, sanoo Mehiläisen julkisten terveyspalveluiden toimialajohtaja Markku Näreneva.

Mehiläisellä on toimialan laajin palveluvalikoima Suomessa. Yhtiö on koonnut SuomiSote-palvelukokonaisuuteen hyvinvointialueiden tarpeisiin vastaavat sosiaali- ja terveyspalvelut aina laajoista strategisista kumppanuuksista yksittäisiin palveluostoihin ja räätälöityihin alueellisiin palveluketjuihin.

- SuomiSoten palveluperheellä tuomme joustavia ja nopeita ratkaisuja hyvinvointialueiden ydinhaasteisiin. Pystymme tuottamaan palveluita laadukkaasti, vaikuttavasti, kustannustehokkaasti ja joustavasti valtakunnallisen palveluverkostomme, ammattitaitoisen henkilöstömme sekä digialustamme avulla. Tavoitteenamme on nopea hoitoon pääsy ja palvelujen saatavuuden paraneminen, mikä näkyy korkeana asiakastyytyväisyytenä ja hoidon jatkuvuutena, sanoo myyntijohtaja Kimmo Kivelä.

Olennainen osa SuomiSote-palvelukokonaisuutta ovat digitaaliset ratkaisut. Ne ovat ammattilaiselle ja asiakkaille helppokäyttöisiä, parantavat hoidon saatavuutta ja vaikuttavuutta sekä turvaavat laadukkaat palvelut myös sellaisille alueille, joilla välimatkat ovat suuria.

Mitä kuuluu SuomiSoteen?

Hyvinvointialueiden kumppanuudet

Asiakas- ja ratkaisulähtöiset sotepalvelut julkisen sektorin kumppaneillemme aina laajoista palveluiden ulkoistuksista esimerkiksi yhteisyhtiö- tai allianssimalleihin.

Terveyspalvelut

Julkisen erikoissairaanhoidon leikkausjonojen purku, hoitotakuun toteutumisen mahdollistaminen perusterveydenhuollossa, lisäkapasiteettia diagnostiikkaan, jonottomat suun terveyden palvelut sekä laajasti eri terapiapalveluita täydentämään omaa tuotantoa.

Sosiaalipalvelut

Ennaltaehkäisevät perhe- ja lastensuojelupalvelut sekä erilaisia asumisratkaisuja ympäri Suomea ikäihmisille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille.

Kotiin vietävät palvelut

Asiakkaan omassa kodissa asumista edistäviä ja toimintakykyä ylläpitäviä palveluita sekä selviytymistä tukevia lisäpalveluita.

Henkilöstöpalvelut

Luotettava ja kustannustehokas tapa henkilöstöresurssihaasteiden ratkaisemiseksi.

Digitaaliset palvelut

SuomiSoten digitaaliset palvelut tarjoavat hyvinvointialueille sekä helppokäyttöisen alustaratkaisun että etäpalvelut, joiden avulla voidaan tarjota laadukasta etähoitoa standardoitujen prosessien avulla.

Lue lisää:
suomisote.fi 


Uutinen julkaistu 2.5.2023