Mehiläisen liikevaihto kasvoi vuonna 2012 ja konserniavustukset pienenivät. Yhteisöveroja maksettiin edellisvuotta enemmän

Mehiläisen liikevaihto vuonna 2012 oli 256,4 miljoonaa euroa (2011 pro forma 238,5 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 7 prosenttia verrattuna vuoteen 2011 (pro forma).

Vuoden 2012 aikana Mehiläinen kehitti liiketoimintaansa voimakkaasti ja avasi useita uusia toimipisteitä eri liiketoiminta-alueilla eri puolilla Suomea. Bruttoinvestoinnit (pois lukien kiinteistöhankkeet ja yrityshankinnat) tilikauden aikana olivat kaikkiaan 11,4 miljoonaa euroa (2011 pro forma 20 miljoonaa euroa). Vuoden loppupuolella liiketoiminta ei kehittynyt odotetusti, koska Kela-korvattujen lääkärissäkäyntien määrä laski valtakunnallisesti ja kuntien tiukentunut taloudellinen tilanne heijastui sosiaalipalveluiden yksiköiden käyttöasteisiin.

Konsernin kannattavuus säilyi hyvänä, vaikka heikkenikin hieman edelliseen vuoteen verrattuna toiminnan laajentamiseen liittyneiden kustannusten ja loppuvuoden epäsuotuisan markkinakehityksen vuoksi. Liikevoitto oli 27,2 miljoonaa euroa (2011 pro forma 30,5 miljoonaa euroa), joka oli 11 prosenttia liikevaihdosta (2011 pro forma 13 prosenttia). Liikevoittoa heikensivät tilikauden aikana kirjatut kertaluonteiset erät 1,1, miljoonaa euroa, jotka liittyivät Kuntapalveluiden uudelleenjärjestelyihin.

Mehiläisen konserniavustukset Suomessa verotetuille emoyhtiöille pienenivät tuntuvasti. Konsernin sisäisiä lainoja muutettiin omaksi pääomaksi huhtikuun lopussa 2012 ja muutos vaikutti siitä alkaen Mehiläisen maksamien konserniavustusten määrään, joka oli 28 prosenttia pienempi kuin vuonna 2011 (pro forma).

Pienempien konserniavustusten johdosta tulos ennen veroja kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 2,1 miljoonaa euroa (2011 pro forma -3,4 miljoonaa euroa). Tilikauden verot vuonna 2012 olivat 1,7 miljoonaa euroa (2011 pro forma 0,6 miljoonaa euroa). Tilikauden tulos parani 4,3 miljoonaa euroa ja oli 0,4 miljoonaa euroa voitollinen (2011 pro forma -3,9 miljoonaa euroa). Yhtiö odottaa konserniavustusten määrän laskevan, ja yhteisöverojen määrän nousevan edelleen vuonna 2013 liiketoiminnan kehittyessä odotusten mukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat arvonlisäverottomia eikä liiketoimintaan liittyvistä hankinnoista ole oikeutta tehdä arvonlisäverovähennystä. Mehiläinen on maksanut yhteisöveron lisäksi veroluonteisten maksujen piiriin kuuluvaa arvonlisäveroa 10,7 miljoonaa euroa (2011 pro forma 12,0 miljoonaa euroa).

Mehiläinen Oy ei ole maksanut konserniavustuksia ulkomaille tai siirtänyt voittoja niin sanottuihin veroparatiiseihin vuonna 2012, kuten ei aikaisemminkaan. Yhtiö ei ole myöskään maksanut osinkoja omistajille, kuten ei aiemminkaan. Yhtiö ei ole hakenut tai saanut julkisia yritystukia.

Lisätietoja:
Matti Bergendahl, toimitusjohtaja, Mehiläinen Oy, p. 040 833 5461

Mehiläinen-konserni on tunnetuin ja arvostetuin yksityinen terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuottaja Suomessa. Mehiläisen valtakunnallinen palveluverkosto tarjoaa monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Vuonna 1909 perustetussa Mehiläisessä työskentelee noin 6 000 ammattilaista. Mehiläinen-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 256,4 miljoonaa euroa. Mehiläinen kuuluu pohjoismaiseen Ambea-konserniin, joka on yksi Euroopan suurimmista terveys- ja hoivapalveluiden tarjoajista. www.mehiläinen.fi


Uutinen julkaistu 26.3.2013