Mehiläisen liikevaihto ja -voitto kasvoivat haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta

Yksityisen terveys- ja sosiaalipalvelualan markkinatilanne on jatkunut haasteellisena vuodesta 2012 lähtien. Mehiläinen on jatkanut vahvaa kasvua ja kehitystä markkinatilanteesta huolimatta. Mehiläisen liikevaihto vuonna 2013 kasvoi 4,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 268,5 miljoonaa euroa (2012: 256,4 miljoonaa euroa). Kasvu oli pääosin orgaanista.

Vuonna 2013 Mehiläinen jatkoi liiketoimintansa voimakasta kehittämistä ja avasi useita uusia toimipisteitä eri liiketoiminta-alueilla ympäri Suomea. Mehiläisen bruttoinvestoinnit (pois lukien kiinteistöhankkeet ja yrityshankinnat) tilikauden aikana olivat 10,5 miljoonaa euroa (2012: 11,4 miljoonaa euroa).

Mehiläinen-konsernin kannattavuus parani vuonna 2013. Liikevoitto oli 31,8 miljoonaa euroa (2012: 27,2 miljoonaa euroa) eli 11,8 prosenttia liikevaihdosta (2012: 10,6 prosenttia). Vertailukauden liikevoittoa heikensivät tilikauden aikana kirjatut 1,1 miljoonan euron kertaluonteiset erät, jotka liittyivät Mehiläisen Kuntapalveluiden toimintojen uudelleenjärjestelyihin.

Konserniavustukset pienenivät tuntuvasti

Mehiläisen maksamat konserniavustukset Suomessa verotetuille emoyhtiöilleen pienenivät tuntuvasti. Tarve konserniavustuksille pieneni, kun konsernin sisäisiä lainoja muutettiin omaksi pääomaksi huhtikuun lopussa 2012. Vuonna 2013 maksetut konserniavustukset olivat 31,8 prosenttia edellisvuotta pienemmät. Konserniavustuksilla katettiin Suomessa verotettujen emoyhtiöiden rahoituskuluista aiheutuneita tappioita.

Tulos ennen veroja kasvoi merkittävästi ja oli 15,2 miljoonaa euroa (2012: 2,1 miljoonaa euroa), mikä oli seurausta liiketoiminnan kasvusta sekä konserniavustusten pienenemisestä. Tilikauden verot vuonna 2013 olivat 4,6 miljoonaa euroa (2012: 1,7 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulosi 10,6 miljoonaa euroa (2012: 0,4 miljoonaa euroa).

Liiketoiminnan rakenne tukee kannattavuutta myös jatkossa

Mehiläisen liiketoiminnan rakenne tukee hyvää kannattavuuskehitystä myös jatkossa. Yhtiön toimipisteet ovat suuria ja sijaitsevat hyvillä liikepaikoilla. Lisäksi asiakaskokemuksen laadun kehittämiseen ja mittaamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Tästä esimerkkinä voidaan mainita Taloustutkimuksen vuoden 2013 lopussa tekemä, ulkopuolinen ja riippumattomaton tutkimus, jonka mukaan työelämän päättäjät ovat arvioineet Mehiläisen työterveyspalvelut toimialansa kärkeen.

Konsernin rahoitus on järjestetty pääosin Suomessa verotetuissa emoyhtiöissä ja Mehiläisen omat rahoituskulut ovat olleet pienet. Mehiläinen Oy ei ole maksanut konserniavustuksia ulkomaille tai siirtänyt voittoja niin sanottuihin veroparatiiseihin vuonna 2013, kuten ei aikaisemminkaan. Yhtiö ei ole maksanut osinkoja omistajille, kuten ei edellisinäkään vuosina.

Yhtiö on hakenut julkista rahoitusta Tekesiltä hankkeisiin, jotka kohdistuvat ikäihmisten turvallisen lääkehoidon edistämiseen ja hengitystieinfektioiden diagnostiikan kehittämiseen.

Lisätietoja:
Matti Bergendahl, toimitusjohtaja, Mehiläinen Oy, p. 040 833 5461

Mehiläinen-konserni on tunnetuin ja arvostetuin yksityinen terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuottaja Suomessa. Mehiläisen valtakunnallinen palveluverkosto tarjoaa monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Vuonna 1909 perustetussa Mehiläisessä työskentelee noin 6 200 ammattilaista. Mehiläinen-konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 268,5 miljoonaa euroa. Mehiläinen kuuluu pohjoismaiseen Ambea-konserniin, joka on yksi Euroopan suurimmista terveys- ja hoivapalveluiden tarjoajista. www.mehiläinen.fi


Uutinen julkaistu 25.3.2014