Mehiläisen, Liedon kunnan ja Liedon seurakunnan yhteinen palvelukeskus

Lietolaisille ja ympäristön asukkaille terveys- ja hoivapalvelut saman katon alta.

Lokakuussa avattu uusi palvelukeskus Liedon keskustassa on Mehiläisen, Liedon kunnan ja Liedon seurakunnan yhteinen ja ennakkoluuloton palvelukokonaisuus, joka avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia yksityisen, julkisen sekä kolmannen sosiaali- ja terveyspalvelusektorin toimijoille. Mehiläisen Liedon yksikössä täysin uutta on lääkärikeskus- ja työelämäpalveluiden sekä ikääntyneiden hoivakodin tuominen ensimmäistä kertaa saman katon alle.

– Lääkärikeskus ja hoivakoti saman katon alla tarjoaa kuntalaisille joustavat ja monipuoliset mahdollisuudet hoitaa terveyteensä liittyviä asioita ilman siirtymisiä paikasta toiseen. Liedon palvelukeskus edustaa uudenlaista innovatiivista kehitystä myös Mehiläisessä. Tavoitteemme on löytää kuntalaisten kannalta asukaslähtöisiä, toimivia ja hyviä palvelumuotoja, jotka ovat samalla kunnille laadukkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja, kertoo ikääntyneiden palveluista Mehiläisessä vastaava sektorijohtaja Petri Kokkonen – Tärkeintä on, että kuntalaiset saavat laadukasta, monipuolista ja turvallista palvelua, Kokkonen jatkaa.

– Meille tarjoutui uudenlainen mahdollisuus yhteistyömuotoon, jonka avulla pystymme tarjoamaan kuntalaisille erinomaisen palvelukokonaisuuden. Liedon kunnan Palvelukeskus Ruska on tärkeä osa Liedon vanhusten toimintaa. Ruska tarjoaa ikääntyville monipuolista päiväkeskustoimintaa, ruokailumahdollisuutta, omaishoidettavien päivähoitoa, erityisliikuntaa sekä lyhytaikaishoitoa, kertoo sosiaalijohtaja Kristina Bergroth Liedon kunnasta.

Mehiläisen Hoivakoti Onni Lieto on ikääntyneiden palveluasumiseen keskittynyt hoivakoti, jonka suunnittelussa on otettu huomioon niin esteettömyys, ikääntyneiden omatoiminen arjessa selviytyminen kuin sen tukeminenkin. Hoivakoti Onnissa on asunnot 32 asukkaalle. Mehiläinen tarjoaa Hoivakoti Onnissa yksilöllisen hoitolupauksen jokaisen asiakkaan kanssa. Laadukas palvelu taataan kirjallisella sopimuksella, joka perustuu kuntouttavaan hoitosuunnitelmaan.

Hoivakodin kanssa samassa kerroksessa toimintansa on aloittanut lääkärikeskus- ja työelämäpalveluita tarjoava Mehiläinen Lieto. Se vahvistaa Mehiläisen entuudestaan vahvaa lääkärikeskus-, sairaala- ja työelämäpalveluverkostoa Turussa, Raisiossa ja Salossa tuomalla palvelut lähelle lietolaisia ja Liedon ympäristön asiakkaita.

– Mehiläisen tahtotilana on toimia lietolaisten ja lähiseutujen asiakkaiden, yritysten ja yhteisöjen aktiivisena ja välittävänä kumppanina. Osallistumme mielellämme paikalliseen yhteistyöhön esimerkiksi liikuntaseurojen ja potilasjärjestöjen kanssa, kertoo Mehiläinen Liedon lääkärikeskus- ja työelämäpalveluista vastaava yksikönjohtaja Juha Hämäläinen Mehiläisestä.

Lääkärikeskus tarjoaa yleis- ja erikoislääkäripalveluja muun muassa lastentautien, korva-, nenä- ja kurkkutautien, naistentautien, yleislääketieteen sekä työterveyshuollon erikoisaloilta. Lisäksi Mehiläisestä saa laboratorion, sairaanhoitajan ja kuulontutkijan palvelut.

– Palveluja ja aukioloaikoja laajennetaan kysynnän mukaan, Hämäläinen lupaa.

Lisätietoja:
Petri Kokkonen, sektorijohtaja, ikääntyneiden palvelut, Mehiläinen Oy, p. 0500 481 818
Juha Hämäläinen, yksikönjohtaja, lääkärikeskus- ja työelämäpalvelut, Mehiläinen Lieto p. 040 482 1326
Kristina Bergroth, sosiaalijohtaja, Liedon kunta, p. 050 557 6055


Uutinen julkaistu 15.10.2012