Mehiläisen lastensuojelupalvelut laajenevat Joensuuhun

Mehiläinen avasi uuden lastensuojelun erityisyksikön Joensuuhun 31.10.2012. Joensuuhun avatussa lastensuojelun toimipisteessä keskitytään sijaishuollon palveluihin, apua ja tukea tarvitsevien lasten perheessä tapahtuvaan työskentelyyn sekä vauvaperhetyöhön. Erityisyksikössä on 14 paikkaa 10-18 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Lisäksi tarjotaan perhetyötä ja vauvaperhetyötä. Yksikkö työllistää alkuvaiheessa noin parikymmentä henkilöä. Lastensuojelun henkilöstö koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Moniammatillisella tiimillä pyritään vastaamaan yhä moniulotteisimpiin lasten ja nuorten haasteisiin.

Mehiläisen lastensuojelu Joensuussa pyrkii lyhentämään kodin ulkopuolelle tehdyn sijoituksen kestoa tarjoamalla lapsen tarpeisiin kohdennettua apua ja tukea sekä tiivistä perhetyötä.

- Uskomme vahvasti, että huostaanottojen kestoa on mahdollista lyhentää tarjoamalla sijoitusten jälkeen perheille vapaaehtoista perhetyötä koteihin, kertoo Joensuun yksikönjohtaja Nina Akkanen.

Nina Akkasella on pitkä kokemus perheiden kanssa tehtävästä lastensuojelutyöstä. Hän on toiminut ennen Mehiläiselle siirtymistään sosiaalityöntekijänä Joensuun kaupungilla.

- Nyt avattavassa yksikössämme panostamme myös vauvaperheiden tukemiseen, jolle Joensuun seudulla on kova tarve. Vauvaperhetyöskentelyn tavoitteet ja palvelun sisältö räätälöidään kunkin perheen tilanteen ja tarpeiden mukaan. Teemme tässä tiivistä yhteistyötä perheen ja kunnan kanssa. Kaiken ytimenä on luottamuksen rakentaminen perheeseen. Tämän luottamussuhteen varaan voi rakentaa toimivan, kotiin suuntautuvan työskentelymallin, Akkanen kertoo.

Mehiläinen on Pohjois-Karjalan kunnille tuttu yhteistyökumppani. Meillä on entuudestaan lastensuojeluyksikkö Ilomantsissa ja ikääntyvien hoivakoti Kiteellä. Tämän lisäksi vastaamme Kiteellä ja Tohmajärvellä kuntien oman kotihoidon ja palvelukotien yöhoidon palveluista.

Lisätiedot:

Nina Akkanen
yksikönjohtaja
p 044 765 1123


Uutinen julkaistu 1.11.2012