Mehiläisen Kompassi varoittaa ajoissa työkykyjohtamisen karikoista

Sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyydestä koituu yrityksille ja kunnille edelleen miljardilasku joka vuosi. Varma ja Mehiläinen ovat tuoneet yhteisille asiakkailleen Mehiläisen Kompassi-palveluun näkymän, jonka avulla työkykyjohtamisen karikot voi havaita hyvissä ajoin etukäteen. Samalla jää aikaa oikeansuuntaisille korjausliikkeille.

Vaikka työkyvyttömyyden kokonaiskustannukset ovat olleet viime vuosina laskussa, riittää tilastoissa vielä petrattavaa. Tekemättömästä työstä koituu yrityksille edelleen yli neljän miljardin ja kunnille noin miljardin euron kulut.

Eläketurvakeskuksen mukaan työkyvyttömyyseläkkeellä oli viime vuonna 153 000 henkilöä. Heistä 19 800 eli 13 prosenttia sai osatyökyvyttömyyseläkettä.

Työkyvyttömyyden yleisimpiä syitä ovat mielenterveyden häiriöt (42 prosenttia) sekä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (27 prosenttia). Mielenterveyden häiriöt ovat olleet ykkössijalla vuosituhannen vaihteesta lähtien.

Varman varatoimitusjohtajan Ville-Veikko Laukkasen mukaan työkyvyn ylläpidon ja työhyvinvoinnin eteen on tehty viime vuosina hyvää ja määrätietoista työtä. Digitalisaatio ja työnkuvien jatkuva muutos tuovat kuitenkin mukanaan uudenlaisia haasteita.

- Varsinkin tietotyössä ja ICT-aloilla esiintyvät salakavalat henkisen hyvinvoinnin riskit. Teknologinen nopea kehitys uhkaa liian usein riittävää omaa ammattiosaamista, sitten työmotivaatiota ja lopulta työssäjaksamista. Nämä korostuvat ja paineistuvat vielä enemmän esimerkiksi yt-prosessien ja peräkkäisten organisaatiomuutosten aikana. Siksi on arvokasta oppia ennakoimaan näitä nykyajan riskejä, Laukkanen toteaa.

Mehiläisen Työelämäpalveluiden johtaja Antti Miettinen on samoilla linjoilla. Työkyvyttömyyden taustalta voi löytyä hyvinkin yksinkertaisia syitä, joihin tulisi tarttua määrätietoisesti heti ensimmäisten oireiden ilmaantuessa. Vielä tärkeämpää on, että kyseiset oireet tulisi torjua jo ennakolta.

- Useimmissa tapauksissa tietoa on, mutta se kulkee eri toimijoiden välillä edelleen heikosti tai siihen ei osata tarttua. Lisäksi korjausliikkeet ilman selkeää dataa ja seurantaa voivat vain pahentaa tilannetta, Miettinen lisää.

Työkyvyttömyyden kulut konkretiaksi

Pulma on tiedostettu myös Mehiläisessä, jonka Yritysmehiläinen- ja Kompassi-verkkopalvelukokonaisuus helpottaa työkyvyttömyysriskien havaitsemista ja sairauspoissaolojen seurantaa. Reaaliaikainen tieto helpottaa esihenkilöiden, henkilöstöhallinnon ja työterveystiimien tyky-johtamista. Samalla varmistetaan mahdollisimman hyvä tuki työkyvyttömyysriskin omaaville henkilöille.

Tammikuusta 2017 lähtien yhtiöiden yhteiset asiakkaat ovat voineet tilata YritysMehiläinen-palveluunsa Varman tietoihin pohjautuvan widget-näkymän, josta voi seurata maksuluokan kehitystä sekä kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepäätöksiä kuukausitasolla. Samalla konkretisoituvat myös sairauslomien ja työkyvyttömyyskausien todelliset kustannukset.

- Meille on Mehiläisen ja asiakkaiden kanssa kertynyt dataa, jonka avulla voimme piirtää kehityspolkuja jopa 7-10 vuoden aikajänteellä eteenpäin. Kompassi on johtamisen ja esihenkilötyön työkalu, jonka avulla edessä olevat työkykyriskit voi väistää ajoissa, Laukkanen kertoo.

Hän itse kuvaa verkkopalvelua kehitystyökaluksi, joka tarkkailee organisaation työhyvinvointia ja työkykytilannetta samaan tapaan kuin tietokoneet perinteisiä tuotantoprosesseja.

- Samalla tavoin myös Kompassin anturit hälyttävät, kun tietyt raja-arvot ylittyvät, Laukkanen huomauttaa.

Terve ja tuottava työyhteisö

Tulokset puhuvat puolestaan, sillä Kompassi-työkalujen avulla on parhaimmillaan pudotettu jopa 20 prosenttia sairauspoissaoloista. Tähän päästään, kun HR-osasto, esihenkilöt sekä työterveyshuolto seuraavat systemaattisesti sairauspoissaoloja ja esihenkilöt sekä työterveyshuolto reagoivat ripeästi Kompassin antamiin hälytyksiin ja muistutuksiin.

Käytännön toimet voivat Antti Miettisen mukaan olla joskus hyvinkin pieniä ja maalaisjärkisiä, kuten työtehtävien kierrätystä, lisäkoulutusta sekä etä- tai osapäivätyötä.

- Virkeänä tekee monesti neljässä tunnissa sen, mikä väsyneenä vie koko päivän. Tärkeintä on pitää jokainen mukana ja tunnustaa oman jaksamisen rajat myös esihenkilöportaassa, hän opastaa.

Miettisen mukaan Kompassin yksiselitteisenä tavoitteena on hyvinvoiva, motivoitunut ja tuottava työyhteisö, joka pysyy myös terveempänä. Se on pidentyvien työurien ja sote-uudistusten myötä entistä tärkeämpää.

- Positiivinen kierre näkyy luonnollisesti maksuluokissa ja tuottaa tuntuvia säästöjä myös tätä kautta, Miettinen lisää.


Uutinen julkaistu 30.5.2017