Mehiläisen johdon omistukset julkista tietoa

Ilta-Sanomat uutisoi 20.12.2017 Mehiläisen johdon omistuksista yhtiöön. Jutussa väitettiin virheellisesti, että johdon omistukset Mehiläisestä eivät olisi julkista tietoa. Mehiläisen johdon omistusosuus yhtiöstä on ollut koko ajan julkista tietoa. Tieto on saatavilla Mehiläisen www-sivuilla.

Johdon ja avainhenkilöiden omistus yhtiöstä tarkoittaa, että he voivat kärsiä sijoituksellaan tappiota, jos yhtiö ei menesty. Tämä on tärkeää, sillä se kannustaa Mehiläisen johtoa ja avainhenkilöitä tekemään parhaansa asiakkaiden, henkilöstön ja osakkeenomistajien eteen.

Mehiläisen johto on asianmukaisesti ilmoittanut omistuksensa yhtiöstä verottajalle Suomessa ja maksaa veronsa Suomeen. Suomalaiset yksityishenkilöt ovat verovelvollisia pääomatuloistaan Suomeen, joten Mehiläisen suomalaisten henkilöomistajien verojen maksun kannalta sillä ei ole merkitystä, mitä kautta yhtiötä omistetaan. Tiedot siitä, että Mehiläisen omistusta hallinnoidaan Ruotsiin ja Luxemburgiin rekisteröityjen hallintayhtiöiden kautta, ovat olleet ja ovat edelleen julkisia.

Yrityksenä Mehiläinen on kokonaisuudessaan Suomessa ja siten verovelvollinen Suomeen sekä yhteisöveron että muiden verojen ja maksujen osalta. Mehiläinen maksaa toiminnasta normaalisti kaikki verot ja veroluonteiset maksut Suomeen. Omistusrakenteella ei ole verojen maksuun vaikutuksia

Johdon sijoituksista Mehiläiseen uutisoitiin laajasti Mediverkko-kaupan yhteydessä vuonna 2014. Myös Yle on käsitellyt asiaa lokakuussa 2016. Tietoa Mehiläisen omistus-, rahoitus- ja yritysrakenteesta löytyy Mehiläisen www-sivuilta . WWW-sivuilta löytyy myös tieto Mehiläisen verojalanjäljestä .


Uutinen julkaistu 20.12.2017