Mehiläisen ja Mediverkon lastensuojelupalvelut tunnetaan jatkossa nimellä Familar

Mehiläisen ja Mediverkon yhdistyessä helmikuussa 2015 Suomeen muodostui johtava valtakunnallinen lastensuojelupalveluja tarjoava yksityinen toimija. Mehiläisen ja Mediverkon palveluvalikoimat täydentävät toisiaan niin sisällöllisesti kuin maantieteellisestikin. Toiminnan pääpaino on erityisesti sijaishuollon vaativan laitoshoidon palveluissa. Näiden rinnalla avopalvelut ja tuetun perhehoidon palvelut laajenevat nopeasti.

Mehiläisen ja Mediverkon lastensuojelupalveluiden yhdistyminen on synnyttänyt osaamiseltaan laaja-alaisen ja kokeneen ammattilaisverkoston, jonka vahva ammattitaito on kuntien käytössä valtakunnallisesti. Mehiläisen ja Mediverkon lastensuojelupalvelut toimivat jatkossa Familar-brändin alla. Uudella brändillä halutaan korostaa sitä erityisosaamista, jota Mehiläisen ja Mediverkon lastensuojelupalveluissa on. Myös lastensuojelupalveluiden toiminnan erityislaatu ja Mehiläisen muusta toiminnasta erottautuva toimintamalli tukee erillisen Familar-brändin käyttöönottoa.

Familar tulee toimimaan yhdistävänä nimittäjänä kaikille Mehiläisen ja Mediverkon palveluverkostoon kuuluville yksiköille ja palveluntuottajille, joista suurimmalla osalla on yli kymmenen vuoden kokemus ja ammattitaito laadukkaiden ja vaikuttavien palveluiden tuottamisesta kuntien yhteistyökumppanina.

Familarin ja kaikkien sen verkostoon kuuluvien toimintayksiköiden tavoitteena on tarjota parasta mahdollista palvelua niin kuntien sosiaalitoimien edustajille kuin palveluidemme piirissä oleville lapsille ja perheillekin. Familarin toimintaa ohjaa arvopohja, joka muodostuu neljästä arvoparista: tieto ja taito, välittäminen ja vastuunotto, kumppanuus ja yrittäminen sekä kasvu ja kehittäminen. Teemme asioinnin kanssamme helpoksi, palvelemme kokonaisvaltaisesti ja kohtaamme jokaisen asiakkaan yksilöllisesti.

Familarin toimipaikkojen ja avainhenkilöiden yhteystiedot sekä lisätietoja löytyy uudelta nettisivultamme osoitteesta: www.familar.fi  

Lisätietoja:

Harri Pomell, toimitusjohtaja, Familar Oy, puh. 0400 978 448


Uutinen julkaistu 17.8.2015