Mehiläisen hoivakodissa Kiteellä on hyödynnetty uusinta asiakaslähtöistä suunnittelua ikääntyneiden arjen helpottamiseksi

Mehiläinen Kuntapalvelut on avannut Kiteelle 40-paikkaisen ikääntyneiden hoivakodin. Mehiläisen rakennuttamassa hoivakodissa on hyödynnetty uusinta suunnittelua ikääntyneiden ja myös muistisairaiden asukkaiden erityistarpeiden tukemiseksi asumiseen, hoitotyöhön ja turvallisuuteen liittyvien tilaratkaisujen kohdalla.

Kiteen hoivakoti avasi ovensa vuoden 2011 alussa ja tarjoaa tehostettua asumispalvelua sekä tarvittaessa myös saattohoitoa. Mehiläisen hoivakodin asukkaat tulevat sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli-liikelaitoksen valitsemina Kiteen, Tohmajärven, Rääkkylän ja Kesälahden alueilta. Mehiläisen Kiteen hoivakoti työllistää paikallisesti liki 30 henkilöä.

”Toimintamme on käynnistynyt odotetulla tavalla ja asukaspaikkamme ovat täyttyneet. Hoidamme ikääntyneitä asukkaitamme kolmessa ryhmäkodissa, heidän hoidon tarpeensa mukaisesti. Yhteistyö omaisiin ja palvelun tilaajaan Helli-liikelaitokseen toimii hyvin ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja yhteistyömuotoja asukkaidemme hyvinvoinnin tukemiseksi”, kertoo Saila Partanen, Mehiläinen Kuntapalveluiden Kiteen hoivakodin yksikönjohtaja. ”Hoitotyömme pohjautuu asukkaiden yksilöllisyyden ja itsemääräämisen kunnioittamiseen”, Partanen jatkaa.

”Palveluntarjoajaksi valittu Mehiläinen toteuttaa ikääntyneiden asumispalveluja keskittyen nimenomaan asukkaiden yksilöllisyyden ja hyvän elämänlaadun tukemiseen. Viimeisintä tietoutta hyödynnetään ikääntyneiden hyvinvoinnin ja omatoimisuuden ylläpitämiseksi. Olemme erittäin tyytyväisiä hoitokodin ammattimaiseen työotteeseen ja yhteistyöhön Helli-liikelaitoksen kanssa”, toteaa johtaja Airi Turunen Helli-liikelaitoksesta.

Kiteelle avattu ympärivuorokautinen hoivakoti on esimerkki Mehiläisen tavoitteellisesta kehitystyöstä, jolla ikääntyneiden asumispalveluita halutaan kehittää. Hoivakodin rakentamisessa huomioitiin jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa asukkaiden erityistarpeet ikääntymiseen ja muistisairauksiin liittyen sekä heidän hoidon erityistarpeensa hoitohenkilökunnan näkökulmasta.

”Kiteelle avatussa hoivakodissamme on nähtävissä tulevaisuuden suunta, jonne me Mehiläisessä haluamme ikääntyneiden ja muistisairaiden asumispalveluiden kehittyvän. Hyvä hoito on mielestämme ihmisläheistä, elämänkokemusta kunnioittavaa, virikkeellistä ja turvallista. Haluamme, että viihtyisä ja toimiva elinympäristö tukee hyvää hoitoa”, kertoo asumispalveluiden sektorijohtaja Petri Kokkonen Mehiläinen Kuntapalveluista.

”Mehiläisen Kiteen hoivakodissa esimerkiksi värimaailma ohjaa ja tukee muistisairaita arjen askareissa. Tilaratkaisuissa on aivan uusia innovaatioita, joissa on huomioitu ikääntyneiden hoidon erityisvaatimukset. Esteettömyyteen ja tilojen sijoittelun logiikkaan on myös kiinnitetty niin asukkaiden kuin hoitohenkilökunnan näkökulmasta erityistä huomiota. Tulemme toteuttamaan muissa rakennuskohteissamme kokemuksiamme Kiteeltä”, jatkaa Kokkonen.

Lisätietoja:

Saila Partanen, Mehiläinen Kuntapalvelut, Kiteen hoivakoti, yksikönjohtaja, p. 050 543 7642
Petri Kokkonen, Mehiläinen Kuntapalvelut, asumispalvelut sektorijohtaja, p. 050 310 0432

Mehiläinen Kuntapalvelut tarjoaa laadullisesti korkeatasoisia ja kustannustehokkaita palveluita kunnille, kuntayhtymille ja sairaanhoitopiireille. Palvelutarjontaan kuuluu asumispalveluiden lisäksi lastensuojelu- ja mielenterveyskuntoutuspalvelut sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut. Mehiläinen Kuntapalveluiden tavoitteena on luoda ja kehittää asiakaslähtöisiä palvelumalleja sosiaali- ja terveyspalvelun kaikille sektoreille.


Uutinen julkaistu 26.1.2011