Mehiläisen etävastaanotto näyttää suuntaa tulevaisuuden lääkärissäkäynnille

Mehiläinen on ensimmäinen yksityinen terveyspalvelujentuottaja, joka on kerännyt kokemuksia lääkäreiden etävastaanotosta. Potilaalla on pilotissa mahdollisuus ottaa lääkäriin videoyhteys normaalin vastaanottokäynnin sijaan. Työterveysasiakkaiden kanssa toteutettu pilotti etävastaanottopalvelusta on tuottanut kannustavia tuloksia. Tulevaisuudessa uusi palvelu saadaan myös yksityisasiakkaiden käyttöön, tarjoten siten myös laajempia kansantaloudellisia hyötyjä.

Mehiläinen on alkuvuoden 2015 aikana pilotoinut työterveyden etävastaanottoa viiden asiakasyrityksensä kanssa. Pilotissa mukana olevien yritysten henkilöstö voi ohjatusti valita verkkoajanvarauksen kautta oireeseensa sopivan työterveyden palvelukanavan – videon, puhelimen tai normaalin vastaanoton. Oltuaan yhteydessä lääkäriin esimerkiksi videolla, potilas saa tarvittaessa e-reseptin suoraan apteekkiin ja näkee tietonsa OmaMehiläinen -verkkopalvelussa. Pilotissa on mukana tällä hetkellä noin 4500 työntekijää eri toimialoja edustavista ja eri puolilla Suomea toimivista Mehiläisen työterveysasiakasyrityksistä.

Etävastaanotosta hyötyvät kaikki osapuolet

Etävastaanotolla tavoitellaan kaikkien osapuolten etua. Asiakasyrityksille mahdollistetaan kustannustehokas ja ajanmukainen tapa tukea henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia. Paikasta riippumattomissa terveyspalveluissa merkityksellistä yrityksen näkökulmasta on palvelun saatavuus, matka- ja työajan säästö sekä liikkuvan henkilöstön joustava terveydenhuolto. Esimerkiksi ulkomaan komennuksilla työskentelevät voivat käyttää oman työterveyslääkärin palveluita sujuvasti.

"Etävastaanoton pilotointi työterveydessä on ollut luontevaa sekä asiakasyrityksillemme että meille Mehiläisessä, sillä kehitämme palveluitamme yhdessä jatkuvasti. Työterveydessä uusien palvelumallien pilotointi on järkevää, koska esimerkiksi potilassuhteet ovat jo keskittyneet Mehiläiseen", kertoo Työelämäpalveluiden liiketoimintajohtaja Antti Miettinen

Potilaille etävastaanotto on täysin uudenlainen asiakaskokemus, sillä lääkärin tavoittaa kätevästi vaikka kotoa käsin. Tulevaisuudessa etävastaanotto parantaa terveyspalveluita myös haja-asutusalueilla, joissa etäisyydet voivat olla pitkiä. Uusi palvelu saattaa lisäksi laskea kynnystä hoitoon hakeutumiselle tilanteissa, jolloin potilas ei syystä tai toisesta hakeutuisi lääkäriin, vaikka tarve olisikin.

Etävastaanotot avaavat myös lääkärin työhön uusia mahdollisuuksia. Lääkärit kokevat etävastaanoton yleisesti perinteistä toimintamallia tukevana työkaluna, joka osaltaan mahdollistaa yksilöllisestä tarpeesta lähtevät hoitopolut.

"Lääkäriliiton omassa tulevaisuutta ennakoivassa hankkeessa nähdään todennäköisenä se, että lääkärin työ tulee merkittävästi muuttumaan seuraavan parin vuosikymmenen aikana. Muutosajureita on monia, mutta yksi keskeisistä on informaatioteknologian nopea kehitys ja sähköisten palveluiden tuleminen. Lääkäriliitto pitää tärkeänä että Suomessa kehitetään aktiivisesti uusia sähköisiä palveluita terveydenhuollon käyttöön", toteaa terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski Lääkäriliitosta.

Pilotista saatuja kokemuksia hyödynnetään etävastaanoton kehittämisessä

Lääkärin etävastaanottopalvelu ei poista tulevaisuudessakaan tarvetta fyysiseen vastaanottotoimintaan, kliiniseen työhön sekä diagnostiikkaan. Etävastaanotto tulee kuitenkin olemaan vaihtoehtoinen palvelukanava ja osa kokonaispalvelumallia, tietyin oirepohjaisin rajauksin.

Tähän mennessä etävastaanoton mahdollisuutta on pilotissa hyödynnetty 40 kertaa, näistä joka kolmas lääkärikäynti on toteutettu videoyhteyden avulla. Pilottiin osallistuneet potilaat kiittelevät palautteissa esimerkiksi sitä, ettei sairaana tarvinnut lähteä vastaanotolle.

Mehiläisen sähköisestä liiketoiminnasta vastaava Ossi Laukkanen uskoo vahvasti vaihtoehtoisten palvelukanavien yleistymiseen. "Saamme pilotista jatkuvasti arvokasta oppikokemusta ja kehitämme palvelua voimakastahtoisesti eteenpäin yhdessä asiakkaidemme ja lääkäriemme kanssa. Tavoitteemme on tuoda etävastaanotto kaikkien suomalaisten käyttöön.", Laukkanen visioi.

Lisätietoja:
Antti Miettinen, Mehiläinen Oy, liiketoimintajohtaja Työelämäpalvelut, p. 040 511 7947
Ossi Laukkanen, Mehiläinen Oy, johtaja sähköinen liiketoiminta, p. 0400 492 149

Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja Suomessa. Mehiläinen ja siihen vuonna 2015 yhdistynyt Mediverkko tarjoavat laaja-alaisimmat palvelut yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Mehiläisessä ja Mediverkossa palveluita tuottaa yhteensä noin 9 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa.


Uutinen julkaistu 9.6.2015