Mehiläiselle ympäristösertifikaatti - Ympäristövastuullisuus on päivittäisiä valintoja

Mehiläiselle on myönnetty ISO 14001 mukainen ympäristösertifikaatti, joka kattaa valtakunnallisesti koko Mehiläinen Oy:n toiminnan. Ympäristönäkökulma on sidottu kiinteäksi osaksi Mehiläisen päivittäistä johtamista ja arjen toimintaa. Inspecta Sertifioinnin myöntämän ympäristösertifikaatin mukaisesti Mehiläinen on sitoutunut ympäristövastuulliseen toimintaan jatkuvan parantamisen periaatteella.

Mehiläisessä iloitaan suunnitelmallisen ympäristötyön tunnustukseta ja ympäristösertifikaatin saavuttamisesta Maailman ympäristöpäivän aattona. YK:n Maailman ympäristöpäivää vietetään lauantaina 5.6.2010. Päivän tavoitteena on nostaa esiin muutoksia, joita ympäristössämme tapahtuu.

Mehiläisen ympäristöpolitiikka on osa yhtiön laadun hallintaa ja olemassa olevaa toimintajärjestelmää, joka on sertifioitu vuonna 2005 ISO 9001 -standardin mukaan. Ympäristöpolitiikan toteutumista ja kehittymistä Mehiläisen toimipisteissä arvioidaan vuosittain osana laatujärjestelmän mukaisia laadunarviointeja. Mehiläisen asiakkaille saavutettu ympäristösertifikaatti osoittaa, että Mehiläisen palvelut perustuvat ympäristövastuulliseen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan.

”Haluamme kantaa vastuun toimintamme ympäristövaikutuksista ja pyrimme vähentämään havaittuja kuormittavia tekijöitä. Otamme strategisessa suunnittelussa huomioon liiketoiminnan ympäristövaikutukset, toteutamme vastuullista hankintapolitiikkaa sekä rakennamme työprosessit ja toimintatavat ympäristökuormitusta vähentäviksi”, kertoo henkilöstö- ja laatujohtaja Margita Klemetti. ”Merkittävimmät ympäristövaikutukset Mehiläisen toiminnassa liittyvät energiakulutuksen ja jätteiden syntyyn.”

Mehiläisen ympäristöpolitiikka on nivottu tiiviisti olemassa olevaan toimintajärjestelmään ja Mehiläisen arvoihin. ”Yksi neljästä arvopareistamme, välittäminen ja vastuunotto, luo erinomaisen pohjan myös ympäristövastuullisuudelle ja kestävään kehitykseen tähtäävälle toiminnallemme”, Klemetti jatkaa.

Ympäristövastuullinen toiminta kiinnittyy hyvin terveydenhuoltoalan eettisen toiminnan viitekehykseen. Mehiläisen ympäristöpolitiikan yhtenä painopisteenä on lisätä henkilöstön ympäristötietoutta. Ympäristöasiat juurtuvat ajan myötä osaksi yhtiön toimintakulttuuria. Tavoitteena on myös, että työssä omaksutut, ympäristöä kunnioittavat periaatteet laajentuvat jokaisen työntekijän myötä myös työpaikan ulkopuolelle.

Lisätietoja:

Henkilöstö- ja laatujohtaja Margita Klemetti, p. 040 513 5107
Laatupäällikkö Jaana Ikonen, p. 0400 480 901

Mehiläinen-konserni on tunnetuin ja arvostetuin yksityinen terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuottaja Suomessa. Mehiläisen valtakunnallinen palveluverkosto tarjoaa monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Vuonna 1909 perustetussa Mehiläisessä työskentelee noin 1700 henkilöä ja 1900 ammatinharjoittajalääkäriä. Mehiläinen-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 167 miljoonaa euroa. Mehiläinen kuuluu pohjoismaiseen Ambea-konserniin, joka on yksi Euroopan suurimmista terveys- ja hoivapalveluiden tarjoajista.


Uutinen julkaistu 4.6.2010