Mehiläiselle menestystä NLY:n koulutuspaikkakyselyssä: Terveyskeskus Mehiläinen Espoo ja Työelämäpalvelut Turku saivat Kestomenestyjä-maininnan

Mehiläinen menestyi erinomaisesti Nuorten Lääkärien Yhdistyksen ja Lääkäriliiton koulutuspaikkakyselyssä. Terveyskeskus Mehiläinen Espoo ja Mehiläinen Työelämäpalvelut Turku ovat pärjänneet vuosina 2019–2021 kyselyssä erinomaisesti. Nyt NLY ja Lääkäriliitto palkitsivat pitkäjänteisen työn koulutuksen parissa ”Kestomenestyjä”-maininnalla. Maininta jaettiin 25. tammikuuta Lääkäripäivillä Helsingissä.

- Laadukkaan koulutuksen toteuttaminen on tärkeää työtä ja olemme erittäin iloisia ja ylpeitä koulutuspaikkakyselyn tuloksesta. Kahdeksan vuoden määrätietoinen työ jatko-opiskelijoiden koulutuksen laadun parantamiseksi näkyy NLY:n kyselyissä vuodesta toiseen, iloitsee Mehiläisen ulkoistettujen terveysasemien johtava lääkäri Patrik Währn.

- Menestys NLY:n koulutuskyselyssä ei ole sattumaa. Työterveyshuollon erikoistujissa on alan tulevaisuus ja heidän koulutuksensa kautta rakennetaan laadukasta työterveyshuoltoa myös kaikille yksikön asiakasyrityksille. Koulutuksen huomiointi onkin jo pitkään ollut Turussa yksi toiminnan kulmakivistä, kuvailee kouluttajalääkäri Jouki Ratilainen, Turun Mehiläisen Työelämäpalveluista.

Terveyskeskus Mehiläisessä panostuksia suunnitelmalliseen koulutustyöhön

NLY:n palkitsemalla ajanjaksolla Terveyskeskus Mehiläinen on vastannut Espoossa Espoontorin ja Matinkylän terveyskeskuksista. Suositteluindeksi NPS (Net Promoter Score) oli Espoossa täydet 100.

- Laadukas koulutus näkyi koulutuspaikassani erityisesti siinä, että ohjaustunneille oli varattu riittävästi aikaa. Ohjaukset toteutuivat suunnitellusti ja koulutuksen sisältöön sai olla mukana vaikuttamassa. Erityisen hyvin mieleeni on jäänyt koko työporukan hyvä yhteishenki ja se, että kokeneemmalta kollegalta sai aina tarvittaessa apua, kuvailee Espoontorilla koulutusvaiheen suorittanut yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri Catharina Bexar.

Viiden tähden koulutuspaikan toimintaa on kehitetty muun muassa kartoittamalla erikoistuvien osaamisen tarpeita, pitämällä kouluttajien koulutustaidot ajan tasalla ja osallistamalla koko työyhteisö kouluttamiseen. Palautetta on kerätty systemaattisesti niin erikoistuvien taidoista kuin koulutuksen laadusta.

- Mehiläinen on mahdollistanut minulle hyvän ohjaajakoulutuksen Helsingin yliopistolla ja antanut sekä minulle että erikoistuville arkeen riittävästi aikaa toteuttaa koulutukset ja kehittää omaa ammattitaitoa, kertoo kouluttajalääkäri Wera Sinkkonen.

Mehiläisen julkisissa terveyspalveluissa oli viime vuonna yhteensä 16 koulutusterveysasemaa, 30 kouluttajalääkäriä ja lähiohjaajaa sekä yli 50 koulutettavaa.

Työelämäpalveluissa Turussa pitkäjänteistä työtä ammatillisen jatkokoulutuksen parissa

Turussa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen on rakennettu hyvät puitteet.

- Koulutusta tukevassa esihenkilötyössä huomioidaan oppimistarpeet asiakasyritysten jakamisessa, varmistetaan kouluttajien käyttävän sovitusti aikaa viikkotapaamisiin ja edellytetään erikoistuvilta suunnitelmallista erikoistumista. Yhteys yliopistoon on myös Turussa kiinteä, kuvailee kouluttajalääkäri Jouki Ratilainen.

Yliopiston edustajia tavataan määrävälein ja yksi yksikön kouluttajalääkäreistä toimii myös yliopistossa kliinisenä opettajana. Sujuvuutta erikoistumisen paperiasioihin on saatu nimeämällä yksikössä vastuuhenkilö. Hyvää sisältötukea koulutukseen saadaan myös työelämäpalvelujen Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -luentosarjasta.

- Turussa on huomioitu myös erikoislääkärikoulutusuudistuksessa esiin nostettu osaamisperustaisuus. Kouluttajalääkärimme Turussa ovat sitoutuneita ja heitä yhdistää aito innostus työterveyshuoltoon. Erikoistuminen on yhteinen taival, jossa tuemme erikoistujia löytämään ammattilaisen tavan ajatella ennemmin kuin annamme heille valmiita vastauksia. Asetamme oppimistavoitteita ja seuraamme niiden toteutumista. Kouluttamistyössä oivaltamisen iloa saa kokea niin kouluttaja kuin erikoistujakin, päättää Ratilainen.

Mehiläisellä laajasti koulutuspaikkoja ympäri Suomen

Mehiläinen osallistuu työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen tarjoamalla laadukkaita ja monipuolisia koulutuspaikkoja ympäri Suomen. Sekä työterveyshuollon että yleislääketieteen erikoistumista varten on rakennettu omat Mehiläisen Tieto ja Taito -erikoistumiskoulutuskokonaisuudet, joissa yhteisten koulutusten ja tiiviin kollegatuen lisäksi kullekin erikoistujalle on mahdollista suunnitella yksilöllinen, laadukas ja monipuolinen kokonaisuus.

Keskeinen osa koulutuskokonaisuuksia ovat yliopistojen määrittämät vaatimukset. Mehiläinen toimii koulutustoiminnassaan yhteistyössä tiedekuntien kanssa ja kehittää monipuolisesti koulutuksiaan vastaamaan erikoistujien, palvelujärjestelmän ja yliopistojen tarpeisiin.

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen ja Lääkäriliiton toteuttaman Koulutuspaikkakyselyn analyyseissa käytettiin Koulutuspaikkakyselyn tuloksia vuosilta 2017–2021. Kohderyhmänä olivat yleislääketieteen erityiskoulutusta tai erikoislääkärikoulutusta suorittavat eli ammatillisessa jatkokoulutuksessa olevat lääkärit. Asteikkona toimi 1–5 tähteä. Koulutuspaikkakyselyn tulokset Nuorten Lääkärien Yhdistyksen sivuilla: Tulokset - NLY. 


Uutinen julkaistu 25.1.2023