Mehiläinen vahvistaa vaikuttamista sosiaali- ja terveyspalvelualan etujärjestöissä

Mehiläisen toimitusjohtaja Matti Bergendahl on nimitetty Terveyspalvelualan Liiton (TPL) hallituksen jäseneksi vuodelle 2014. Bergendahl on toiminut TPL:n hallituksessa puheenjohtajana vuosina 2009-11 ja jäsenenä vuosina 2012-13.

Mehiläisen henkilöstö- ja laatujohtaja Carita Rönnberg on nimitetty Terveyspalvelualan Liiton työmarkkinavaliokunnan puheenjohtajaksi.

TPL hoitaa yksityisen terveyspalvelualan työnantajien edunvalvontaa yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kanssa. Toiminnallaan liitto pyrkii yksityisen ja ns. kolmannen sektorin aseman ja kilpailukyvyn vahvistamiseen terveyspalvelujen tuotannossa. TPL kuuluu Palvelualan ry:hyn, jossa on mukana kahdeksan Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenliittoa.

Matti Bergendahl on nimitetty Sosiaalialan Työnantajat ry:n hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2014. Sosiaalialan Työnantajat ry on yksityisen sosiaalialan etujärjestö työsuhde- ja toimiala-asioissa. Liiton tavoitteena on tasapuolisten toimintamahdollisuuksien edistäminen esim. henkilöstön mitoitukseen, koulutustasoon, toimitiloihin, laatuun ja toimilupiin liittyvissä asioissa yksityisten ja julkisten toimijoiden kesken. Liitto kuuluu keskusjärjestönä toimivaan Elinkeinoelämän keskusliittoon.

Mehiläinen on mukana myös juuri perustetun Hoiva-alan Palveluntuottajien hallituksessa, jossa Mehiläistä edustaa tällä hetkellä toimitusjohtaja Matti Bergendahl vt. Kuntapalveluiden liiketoimintajohtajan (oto) roolissa. Hoiva-alan Palveluntuottajat ry:n tavoitteena on muun muassa että julkisten ja yksityisten hoivakotien laatua arvioitaisiin samoilla kriteereillä ja että arviot olisivat julkisia. Lisäksi yhdistyksen tavoitteena on saada kunnille ja yksityisille toimijoille samat pelisäännöt.

Lisätietoa:
Carita Rönnberg, henkilöstö- ja laatujohtaja, Mehiläinen Oy, p. 050 411 6595
Matti Bergendahl, toimitusjohtaja, Mehiläinen Oy, p. 040 833 5461


Uutinen julkaistu 25.11.2013