Mehiläinen tuottamaan Korpilahden ja Tikkakosken avosairaanhoidon palvelut - Palveluiden saatavuus paranee

Jyväskylän kaupunki on valinnut Mehiläiseen kuuluvan Mediverkko Terveyspalvelut Oy:n tuottamaan Tikkakosken ja Korpilahden terveysasemien avosairaanhoidon palvelut. Oma Lääkärisi -palvelumallin mukainen toiminta käynnistyy Mediverkon toimesta Korpilahdella 1.9.2015 ja Tikkakoskella 1.10.2015.

Avosairaanhoidon palveluihin luetaan terveysasemien lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanottotoiminta. Lisäksi avosairaanhoidon lääkärityöhön kuuluu myös työskentely alueen neuvoloissa, kouluterveydenhuollossa ja kotisairaanhoidossa.

Kilpailutus toteutettiin laadun perusteella kiinteällä asukaspohjaisella hinnalla (€/ asukas). Hinta määritettiin Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveysasemien keskimääräisiä tuotantokustannuksia vastaavaksi. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo neljän vuoden sopimuskaudella on noin viisi miljoonaa euroa.

Mediverkolla on pitkä kokemus laatutyöstä avosairaanhoidon palveluiden kehittämisessä ja Mediverkon näytöt sekä Jyväskylän hyvin toteuttama laatukilpailutus antavat hyvät lähtökohdat palveluiden parantamiselle Jyväskylässä.

"Me haluamme panostaa aitoon molempia osapuolia palvelevaan kumppanuuteen Jyväskylän kanssa. Hyvän lähtökohdan tälle luo Jyväskylän kaupungin hyvin toteuttama palveluhankinta. Odotamme innolla yhteistyön käynnistymistä ja mahdollisuutta olla mukana jyväskyläläisten palveluiden parantamisessa", toteaa palvelujohtaja Lasse Männistö Mediverkosta.

Kilpailutuksen myötä lääkäripalvelut palautuvat takaisin Tikkakoskelle ja molemmilla terveysasemilla palveluiden saatavuus paranee.

"Haluamme tuoda menestyksekkään ja tutkitusti laatua sekä kustannustehokkuutta parantavan Oma Lääkärisi -toimintamallin nyt Tikkakoskella ja Korpilahdelle. Jyväskylä saa siis samalla rahalla aiempaa enemmän, sillä olemme sitoutuneet parantamaan palveluja pitkäjänteisesti. Kaikkea toimintaa ohjaavat laatukriteerit, jotka on määritelty jo kilpailutusvaiheessa. Näitä mitataan säännöllisesti ja seurannan tulosten pohjalta palveluita kehitetään jatkuvasti", Männistö kertoo.

Lisätietoja:

Lasse Männistö, palvelujohtaja
Mediverkko Terveyspalvelut Oy
Puh. 0440 160 382


Uutinen julkaistu 10.7.2015