Mehiläinen toteuttaa vastuullista veropolitiikkaa

Suurten sote-yritysten verovastuullisuus on Finnwatchin 29.5.2019 julkaiseman ”Vertailu sote-yritysten verovastuullisuudesta” -selvityksen perusteella korkealla tasolla. Selvityksessä yhtiöitä pisteytettiin erilaisten veroihin liittyvien tarkastelukulmien pohjalta.

Yhtiöt saivat pääosin myönteisiä arvioita avoimuudesta verokysymyksiin vastaamisessa, Mehiläinen myös julkisesta verostrategiastaan. Myös kansainvälisten verojärjestelyiden osalta yritykset saivat ”puhtaat paperit”. Mehiläinen sai kyseisestä kohdasta neutraalin arvion +/- 0 pistettä yhtiön suurten pankkilainojen takia.

- Olemme viime vuosina kasvaneet nopeasti, ja kasvua on rahoitettu paitsi sijoittajilta saaduilla omilla pääomilla ja tulovirralla, myös merkittävissä määrin pankkilainoilla. Mehiläisellä on näin ollut mahdollisuus tehdä Suomeen ja suomalaisten hyvinvointiin merkittäviä investointeja. Olemme lisäksi luoneet tuhansia työpaikkoja ja kuulummekin Suomen suurimpien työnantajien joukkoon, toteaa Mehiläisen talousjohtaja Herkko Soininen.

Miinuspisteitä sote-yrityksille - myös Mehiläiselle - annettiin selvityksessä veroriidoista verottajan kanssa sekä tulonmuunnoksi tulkitusta käytännöstä maksaa ammatinharjoittajina toimiville lääkäreille työpanososinkoja.

- Mehiläisellä on keskeneräinen asia verottajan kanssa koskien Ambea Finland AB:n Suomen sivuliikkeelle verovuosina 2006-2012 allokoitujen korkokulujen verovähennyskelpoisuutta. Mehiläinen on maksanut kaikki vaaditut verot. Haemme kutienkin vielä KHO:sta selvyyttä asian oikealle käsittelylle. Asiaa on käsitelty julkisuudessa jo aiemmin, kertoo Soininen.

- Selvyyden hakeminen oikeudessa ei ole tavatonta, vaan selkiyttää yhteisiä pelisääntöjä. Mehiläinen toteuttaa vastuullista veropolitiikkaa ja pyrkii avoimeen ja keskustelevaan yhteistyöhön veroviranomaisten kanssa ja haemme siksi myös aktiivisesti ennakkoratkaisuja verottajalta, Soininen lisää.

Tulonmuunnoksi tulkittu työpanososinkojen maksaminen ammatinharjoittajalääkäreille on alalla yleinen käytäntö ja rokotti pisteitä useilta selvityksessä tarkastelluilta yrityksiltä. Työpanososingot eivät kuitenkaan ole veronkiertoa, vaan osingot verotetaan ansiotulona. Maksamatta jäävät tavalliseen palkkaan verrattuna eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu.

Yhtiöiden pistemäärät asettuivat vertailussa -2 ja +5 välille asteikon ollessa -11/+11. Mehiläinen sai vertailussa yhteensä -2 pistettä, sijoittuen vertailtujen yhtiöiden joukossa viimeiseksi. Mehiläisen sijoitukseen vaikuttivat keskeisesti edellä mainittu suuriin pankkilainoihin liittyvä neutraali arvio sekä keskeneräinen veroasia.

Lue lisää:

Mehiläinen maksoi kaikista terveysyrityksistä eniten yhteisöveroja


Uutinen julkaistu 29.5.2019