Mehiläinen tarjoaa monipuoliset palvelut Villa Jussoilassa Raumalla

Kotisairaanhoitoa ja kotipalvelua Raumalla tarjoava Dement Oy haettiin konkurssiin 1.3.2011. Dement Oy:n laadukas ja paikallista väestöä palveleva toiminta jatkuu Mehiläinen Oy:n taloudellisen tuen turvin. Dement Oy:n henkilöstö siirtyy Mehiläiseen ja toimintaa johtaa jatkossakin palvelujohtajana toiminut Elina Junnila.

”Olen ilahtunut saamastamme tuesta ja arvostuksesta, jota Mehiläinen on osoittanut Dement Oy:lle konkurssin mukanaan tuoman järjestelyn yhteydessä. Toimintamme jatkuu ja voimme suunnitella tulevaisuutta merkittävästi vahvemmin resurssein”, iloitsee Elina Junnila Dement Oy:stä.

Dement Oy:llä on 35 asiakasta säännöllisen kotihoidon sekä palveluasumisen ja intervallihoidon piirissä. Asiakkaiden hoito jatkuu keskeytyksettä ja henkilöstön työsuhteet jatkuvat. Dement Oy on jatkossa osa Mehiläinen Oy:tä.

”Olemme tyytyväisiä, että Mehiläinen halusi tukea paikallista toimintaa turvaamalla Dement Oy:n toiminnan jatkumisen ja työpaikkojen säilymisen. Seuraamme mielenkiinnolla Mehiläisen palvelutarjonnan kehittymistä, Mehiläinenhän valittiin yhdeksi asumispalveluiden tuottajaksi viime syksyn kilpailutuksessamme”, toteaa Pekka Jaatinen, Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja.

”Halusimme mahdollistaa Dement Oy:n toiminnan jatkumisen Raumalla. Dement Oy:n liittyminen Mehiläiseen on ennen kaikkea kotihoidon asiakkaiden ja henkilöstön kannalta paras mahdollinen ratkaisu”, kertoo Petri Kokkonen, Mehiläinen Kuntapalveluiden sektorijohtaja.

Dement Oy:n liiketoiminta siirtyi konkurssipesältä Mehiläiselle 4.3.2011 toteutetulla kaupalla. Toiminta jatkuu Villa Jussoilassa, josta Mehiläinen on vuokrannut myös lisätilaa toiminnan laajentamista varten.

”Laajennamme toimintaamme ja tarjoamme tulevaisuudessa Villa Jussoilassa myös tehostettua palveluasumista. Uskomme, että ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevat viihtyvät tiloissa, jotka on suunniteltu ikääntyneiden erityistarpeet huomioiden. Asukkaamme voivat olla itse maksavia tai kaupungin sopimuksen kautta tulevia asiakkaita sekä kotihoidossa palveluseteliasiakkaita. Arvostamme Villa Jussoilassa käytössä olevaa Wiktio Oy:n hoivapalveluiden teknologiaosaamista, josta asukkaat ja hoitohenkilöstö hyötyvät merkittävästi. Haluamme tarjota tätä osaamista myös muissa toimipaikoissamme Suomessa”, Kokkonen jatkaa.

Rauman kaupunki valitsi Mehiläinen Oy:n yhdeksi asumispalveluiden tuottajaksi syksyllä 2010 toteutetussa kilpailutuksessa.

Lisätietoja antavat:
Petri Kokkonen, Mehiläinen Kuntapalvelut, asumispalveluiden sektorijohtaja, p. 050 3100 432
Elina Junnila, Dement Oy, p 040 809 9714
Eino-Pekka Vuorento, Wiktio Oy, toimitusjohtaja, p. 044 335 3900

Mehiläinen Kuntapalvelut tarjoaa laadullisesti korkeatasoisia ja kustannustehokkaita palveluita kunnille, kuntayhtymille ja sairaanhoitopiireille. Palvelutarjontaan kuuluu asumispalveluiden lisäksi lastensuojelu- ja mielenterveyskuntoutuspalvelut sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut. Mehiläinen Kuntapalveluiden tavoitteena on luoda ja kehittää asiakaslähtöisiä palvelumalleja sosiaali- ja terveyspalvelun kaikille sektoreille.

Mehiläinen-konserni on tunnetuin ja arvostetuin yksityinen terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuottaja Suomessa. Mehiläisen valtakunnallinen palveluverkosto tarjoaa monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Vuonna 1909 perustetussa Mehiläisessä on noin 2 000 työntekijää ja 1 900 ammatinharjoittajalääkäriä. Mehiläinen-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 167 miljoonaa euroa. Mehiläinen kuuluu pohjoismaiseen Ambea-konserniin, joka on yksi Euroopan suurimmista sosiaali- ja terveyspalvelukonserneista.www.mehilainen.fi


Uutinen julkaistu 4.3.2011