Mehiläinen Siikalatvan kunnan sote-palveluiden kumppaniksi

Siikalatvan kunnanvaltuusto on valinnut laatukilpailutuksen perusteella sosiaali- ja terveyspalvelu-yritys Mehiläisen Siikalatvan julkisten sote-palveluiden tuottajaksi vuosille 2017-2026. Kymmenen vuoden sopimuskauden ajan Mehiläinen vastaa kuntalaisten julkisista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluista sekä sosiaali- ja hoivapalveluista.

”Päätös on merkittävä Siikalatvan kunnalle sekä siikalatvalaisille ja uusi avaus myös yli 100 vuotiaalle Mehiläiselle. Mehiläisen ainutlaatuinen kilpailuetu on Suomen laaja-alaisin sote-palveluiden tarjonta, joka perustuu laadukkaaseen omaan tuotantoon, ei alihankkijoihin. Toiminnan ytimessä on tavoite saavuttaa aina erinomainen asiakaskokemus”, kertoo Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

”Mehiläinen vahvistui julkisten palveluiden tarjoajana ostamalla Mediverkon alkuvuodesta 2015. Mehiläinen pystyy tarjoamaan lähes kaikki kuntien sote-palvelut sekä erittäin laajat yksityisen terveydenhuollon palvelut erikoissairaanhoitoon saakka. Mehiläinen onkin voittanut yrityskaupan jälkeen kaikki toiminnan laatua tärkeimpänä kriteerinä painottavat julkiset hankinnat, joihin se on osallistunut”, Järvenpää jatkaa.

Siikalatvan kunta kilpailutti palveluntarjoajat syys-lokakuussa 2015. Sopimushinta on kiinteä 23,2 miljoonaa euroa vuodessa ja hankinta tuottaa kunnalle 1,75 miljoonan euron vuosittaisen kustannussäästön verrattuna vuoden 2016 kustannustasoon. Kilpailutuksessa palveluntuottamiselle on lisäksi asetettu lukuisia vähimmäisvaatimuksia ja laadullisia reunaehtoja. Sopimuksen arvo ylittää 200 miljoonaa euroa.

”Peruste kunnanvaltuuston yksimieliselle ulkoistamispäätökselle on ennen muuta taloudellinen. Kuntalaki ei salli kerryttää alijäämiä, joille ei ole katetta nähtävissä myöhempinäkään vuosina. Veroprosentit ovat jo varsin korkeat. Kunnan oma toiminta on moneen kertaan käyty läpi tasapainottamisohjelmin. Kun sosiaali- ja terveyspalvelut edustavat toimintakatteesta 64 %, on näissä menoissa pakko saada merkittävää ja välitöntä kustannusten alenemista. Vaihtoehto tälle laaja-alaisessa kunnassa olisi ollut raju peruspalvelujen keskittäminen ja niiden saavutettavuuden heikentäminen. Uskon, että Mehiläisen kanssa alkavan kumppanuuden kautta saavutamme hankinnalle asetetut laadulliset ja taloudelliset tavoitteet”, toteaa Siikalatvan kunnanjohtaja Tuomo Haapalahti.

Kiinteällä hinnalla toteutetun hankinnan tarjousvertailu toteutettiin laadullisin kriteerein ja sen perusteella parhaan tarjouksen jätti Mehiläinen.

Lisätietoja:
Soittopyynnöt Mehiläinen viestintä vaihteen kautta 010 4140 112 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min)
Aimo Lehmikangas, Kehitys- ja tekninen johtaja, Siikalatvan kunta, puh. 044 5118 601

Mehiläinen on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja Suomessa. Mehiläinen ja siihen vuonna 2015 yhdistynyt Mediverkko tarjoavat laaja-alaisimmat palvelut yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Uudessa Mehiläisessä palveluita tuottaa yhteensä noin 9 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. www.mehilainen.fi


Uutinen julkaistu 17.11.2015