Mehiläinen panosti laatuun ja kasvoi kannattavasti vuonna 2015

Mehiläinen kasvoi voimakkaasti vuoden 2015 aikana hyvän operatiivisen kannattavuuden säilyttäen. Kasvu johtui erityisesti tammikuun 2015 lopussa toteutetusta Mediverkko-yritysostosta. Sen myötä Mehiläisestä tuli entistä vahvemmin laatujohtaja terveys- ja sosiaalipalvelualalla. Mehiläinen työllistää yli 9300 alan ammattilaista noin 200 eri toimipisteessä ympäri Suomen.

Vuosi 2015 oli Mehiläiselle voimakkaan kasvun ja kehityksen vuosi. Mehiläinen-konsernin liikevaihto (IFRS) vuodelta 2015 oli 445,5 miljoonaa euroa (2014: 325,4 miljoonaa euroa). Kasvua liikevaihdossa oli 36,9 % edellisen vuoden vertai­lukelpoiseen liikevaihtoon verrattuna. Mehiläinen-konsernin kokonaismyynti, mukaan lukien ammatinharjoittajien tilittämä myynti, oli vuonna 2015 503,7 miljoonaa euroa (2014: 385,4 miljoonaa euroa).

”Suurin osa liikevaihdon kasvusta tuli tammikuun 2015 lopussa toteutetusta Mediverkko-yrityskaupas­ta, mutta kasvua tuli myös orgaanisesti uusasiakashankinnan ja lukuisten uusien yksiköiden perustamisen kautta”, toteaa Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Vuoden aikana Mehiläinen vahvisti asemaansa laaja-alaisena täyden palvelun terveys- ja sosiaalipalvelualan yrityksenä. Osoituksena laajan palvelutarjonnan vahvuudesta Mehiläinen voitti vuonna 2015 järjestetyssä, täysin laadullisiin kriteereihin pohjautuvassa kilpailutuksessa yhtiön historian ensimmäisen, vuoden 2017 alussa alkavan 10 vuoden kokonaisulkoistussopimuksen Siikalatvan kunnalta.

”Toimialamme on mullistusten pyörteissä, kun asiakkaiden muuttuvat tarpeet, Sote-uudistus ja digi­talisaatio muuttavat vakiintuneita rooleja ja toimintaprosesseja. Toimialan murros parantaa asiakkaiden valinnanmahdol­lisuuksia ja haastaa palveluntarjoajat kehittämään toimintansa lisäksi myös asiakaskokemusta”, kuvaa Järvenpää liiketoimintaympäristöä.

Kannattavuus säilyi hyvänä

Voimakkaasta kasvusta huolimatta Mehiläinen-konsernin kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Operatiivinen kertaeristä korjat­tu käyttökate oli 50,1 miljoonaa euroa (11,2 % liikevaihdosta), liikevoitto 22,8 miljoonaa euroa (5,1 % liikevaihdosta) ja tilikauden voitto 6,3 miljoonaa euroa (1,4 % liikevaihdos­ta).

”Tilikauden tulosta rasittivat voimak­kaan kasvun ja ison yritysoston nostamat rahoituskulut, poistot ja integraatioon liittyvät kustannukset”, sanoo Järvenpää.

Mehiläinen maksoi vuonna 2015 tilikauden tuloksestaan yhteisöveroja 3,8 miljoonaa euroa. Laajempi verojalanjälki, joka sisältää kaikki Mehiläisen tilittämät verot ja veronluonteiset maksut, oli vuonna 2015 yhteensä 67,0 miljoonaa euroa.

Mehiläisen verojalanjälki on julkaistu osoitteessa mehilainen.fi/yritysinfo/vastuullisuus.

Investointeja ja uusia toimipisteitä

Mehiläinen hyödynsi vuonna 2015 investointi- ja kasvumahdollisuuksia koko Suomessa.

”Panostimme voimakkaasti asiakaskokemuksen ja hoidon vaikuttavuuden kehittämiseen vuoden 2015 aikana. Veimme eteenpäin erityisesti toimialamme edistyksellisimpiä yritysasiakkaiden sähköisiä työterveyspalveluja”, kertoo Järvenpää.

”Palveluiden laadun kehityksen ohella teimme viime vuonna miljoonien investoinnin avaamalla uuden huippumodernin lääkäri­keskuksen ja sairaalaan Ouluun. Avasimme myös uusia työterveys- ja hammaslääkäriase­mia, hoivapalvelu- ja lastensuojeluyksiköitä sekä vammaisten tehostettuja palveluasu­misen yksiköitä useille paikkakunnille”, Järvenpää kuvailee.

Syksystä 2015 alkaen Mehiläinen on vas­tannut myös Jyväskylän Korpilahden ja Tikkakosken terveysasemien toiminnasta.

”Asiakaskokemuksen ja laadun kehittämisen panostukset tulevat värittämään myös vuotta 2016. Kehitämme esimerkiksi sähköistä asiointia, vaikuttavampaa työterveyshuoltoa ja kodikkaampia teemallisia hoivakoteja. Avaamme myös lukuisia uusia yksiköitä”, sanoo Järvenpää.

Mehiläisen tavoitteena on olla ensisijainen valinta jokaiselle Suomessa asuvalle terveyteen ja hoivaan liittyvissä asioissa nyt ja tulevaisuudessa.

Avainluvut 2015 tuloksesta

  • Kokonaismyynti 503,7 milj. euroa
  • Liikevaihto 445,5 milj. euroa
  • Liikevaihdon kasvu 36,9 % edellisestä vuodesta
  • Kertaeristä oikaistu käyttökate 50,1 milj. euroa (EBITDA)
  • Raportoitu käyttökate 45,2 milj. euroa
  • Kertaeristä oikaistu liikevoitto ennen aineettomien oikeuksien poistoja 38,2 milj. euroa (EBITA)
  • Liikevoitto 22,8 milj. euroa
  • Verotettava tulos 19,2 milj. euroa
  • Tilikauden voitto 6,3 milj. euroa

Lue lisää Mehiläisen vuosikatsauksesta ja 2015 tuloksesta Avainluvut-sivulta.


Uutinen julkaistu 11.5.2016