Mehiläinen mukana maailman suurimmassa yritysvastuualoitteessa – UN Global Compactissa

Mehiläinen on liittynyt mukaan maailman suurimpaan yritysvastuualoitteeseen, UN Global Compactiin, joka edistää ja kehittää yritysten sekä yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta. YK:n vuonna 2000 käynnistämä aloite haastaa maailmanlaajuisesti yrityksiä edistämään liiketoiminnassaan suotuisia työoloja, kunnioittamaan ihmisoikeuksia, suojelemaan ympäristöä ja ehkäisemään lahjontaa.

- Olemme jo pitkään tehneet työtä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti sekä kunnioittaneet toiminnassamme Global Compact -periaatteita. Halusimme nyt liittyä allekirjoittajayritysten joukkoon korostaaksemme osaltamme yritysten vastuun merkitystä kestävässä kehityksessä. UN Global Compactiin liittymisen myötä yritysvastuutyömme jatkuu entistä vahvemmalla pohjalla, toteaa Mehiläisen yritysvastuu- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Marina Lampinen.

UN Global Compact hyödyntää YK:n Global Compactin kymmentä periaatetta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Aloitteen allekirjoittaneet organisaatiot sitoutuvat omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja.

- Mehiläisen kansainvälisen kasvun jatkuessa koemme, että sitoutuminen globaaliin yritysvastuualoitteeseen oli entistä tärkeämpää ja antaa selkeän signaalin vastuullisuudesta myös kansainvälisille kumppaneillemme, Lampinen jatkaa.

UN Global Compact  tarjoaa yrityksille vastuullisuuden viitekehyksen, joka tunnetaan kaikkialla maailmassa. Sen periaatteet ovat linjassa YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, ILO:n Työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevan julistuksen, YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskevan julistuksen ja YK:n Korruption vastaisen yleissopimuksen kanssa. Yritysvastuualoitteeseen on sitoutunut yli 15 000 yritystä ja yli 3 000 muuta organisaatiota kaikilta toimialoilta ja kaikista maanosista yli 160 maasta.

Global Compactin 10 periaatetta

Ihmisoikeudet
Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.
Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työelämä
Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.
Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.
Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.
Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Ympäristö
Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.
Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa
Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Korruption vastaisuus
Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.


Lue lisää Global Compact Network Finlandista: https://www.globalcompact.fi/ .


Uutinen julkaistu 29.3.2022