Mehiläinen mukaan Proud Age -hankkeeseen

Mehiläinen toimii torstaina 5.5.2011 käynnistyvän Proud Age – hankkeen yhtenä yhteistyökumppanina. Proud Age – hankkeella halutaan herätellä Suomea ja suomalaisia senioriyhteiskunnan hyvinvoinnin edistäjiksi ja rakentajiksi.

Suomalainen yhteiskunta ikääntyy. Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen jälkeen työikäisten määrä on romahtamassa. Samanaikaisesti yhteiskunnallisessa asenneilmapiirissä vanhuutta kohtaan esiintyy kielteisyyttä. Vanhentumista ja vanhuutta pelätään.

Mehiläinen haluaa olla mukana ikääntyvän ja jo ikääntyneiden hyvinvoivan elämän aktiivisessa kehittämisessä yhdessä hankkeen muiden kumppaneiden kanssa. Proud Age – hankkeessa ikääntyminen halutaan nähdä mahdollisuutena niin yksilölle kuin yhteiskunnalle ja vanhuus luonnollisena ja mahdollisuuksia täynnä olevana elämänvaiheena. Suomi halutaan nostaa innovatiiviseksi edelläkävijäksi senioriyhteiskunnan hyvinvoinnin edistäjänä ja rakentajana.

Proud Age – hanke tukee Mehiläisen tahtotilaa kehittää uudenlaisia palvelumuotoja ja vastata osaltaan entistä paremmin seniori-ikäisten tarpeisiin.

– Tavoitteenamme on meidän kaikkien ikääntyvien ja jo ikääntyneiden hyvä elämä nyt ja jatkossa. Haluamme aikaisempaa paremmin verkostoitua yli toimialarajojen, kuunnella ikääntyneitä ja myös oppia heiltä. Tämä toiminta auttaa meitä myös kehittämään uusia palvelumuotoja ja tuoteinnovaatioita, kertoo liiketoimintajohtaja Kai Vesterinen Mehiläisen lääkärikeskuspalveluista.

Osallistumalla Proud Age – hankkeeseen Mehiläinen haluaa omalta osaltaan avata ovet maailmaan, jonne meistä jokainen ikääntyessään astuu: monipuolisia kokemuksia, tarinoita, ymmärrystä, valppautta, harkintaa ja suvaitsevaisuutta – kykyä ymmärtää ja tulkita maailmaa monitahoisesti.

Proud Age – hankkeen muita tukijoita ovat mm. Miina Sillanpään säätiö, Raisio Oyj, Sipoon kunta ja Tapiola.

Proud Age –julkaisua jaetaan mm. Mehiläisen lääkärikeskuksissa ja muiden yhteistyökumppaneiden kautta. Julkaisun sähköinen versio on luettavissa hankkeen verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Kai Vesterinen, Mehiläinen Oy, liiketoimintajohtaja, lääkärikeskuspalvelut, p. 040 545 9259

Mehiläinen-konserni on tunnetuin ja arvostetuin yksityinen terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuottaja Suomessa. Mehiläisen valtakunnallinen palveluverkosto tarjoaa monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Vuonna 1909 perustetussa Mehiläisessä on noin 2 000 työntekijää ja 1 900 ammatinharjoittajalääkäriä. Mehiläinen-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 167 miljoonaa euroa. Mehiläinen kuuluu pohjoismaiseen Ambea-konserniin, joka on yksi Euroopan suurimmista sosiaali- ja terveyspalvelukonserneista.


Uutinen julkaistu 5.5.2011