Mehiläinen laajentaa lääkärikeskus- ja työterveyspalveluitaan Kokkolaan: Terveysasema ChydAntti osaksi Mehiläistä

Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelu Oy ja Mehiläinen Oy ovat 4.6.2015 allekirjoittaneet liiketoimintakaupan, jonka mukaisesti Terveysasema ChydAntin liiketoiminta siirtyy osaksi Mehiläistä 1.9.2015 alkaen. Kaupan myötä Mehiläisen lääkärikeskus- ja työelämäpalvelut laajenevat Kokkolaan.

Terveysasema ChydAntti on Terttu ja Reijo Niemelän vuonna 2005 perustama lääkärikeskus, tuolloiselta nimeltään Työterveysasema TyöSyke, joka on 1.2.2010 eteenpäin toiminut nykyisellä nimellään moderneissa tiloissa Kokkolan keskustassa osoitteessa Rantakatu 2 B / Chydenia III. Toiminnan pääpaino on ollut laadukkaissa työterveyspalveluissa, joiden piirissä on yli 3000 työntekijää Kokkolan alueella.

”Mehiläisen laajentuminen Kokkolaan on tärkeä askel kasvustrategiamme toteuttamisessa ja on erinomainen jatko vuoden sisään avatuille Rauman, Seinäjoen, Joensuun, Kemin ja Äänekosken lääkäriasemille. ChydAntti on erinomaisesti hoidettu yksikkö, joka mahdollistaa ensiluokkaisen palvelun niin valtakunnallisille työterveysasiakkaille kuin myös paikalisille yrityksille ja yksityisasiakkaille”, toteaa Mehiläisen terveyspalveluiden liiketoimintajohtaja Ove Uljas.

”Lähdimme hakemaan ChydAntin toiminnalle kotimaista jatkajaa. Mehiläisen kotimaistunut omistus sekä hoitotyömme arvomaailmaan sopivat toimintaa ohjaavat arvot olivat keskeisiä tekijöitä, joiden perusteella päädyimme neuvottelemaan Mehiläisen kanssa ChydAntin seuraavasta kehitysvaiheesta”, yrittäjät Terttu ja Reijo Niemelä toteavat.

ChydAntin palvelut jatkuvat toistaiseksi ennallaan ja ajanvaraus tapahtuu ChydAntin omien palvelunumeroiden kautta. ChydAntti vaihtaa nimeään Mehiläinen Kokkolaksi kun tarvittavat tietojärjestelmien integroinnit on suoritettu ja lääkärikeskuksella on valmius palvella osana Mehiläisen valtakunnallista palveluverkostoa.

Lisätiedot:
Mehiläinen Oy, liiketoimintajohtaja terveyspalvelut, Ove Uljas, 0400 605118
Keski-Pohjanmaan Hoivapalvelu Oy, toimitusjohtaja, Reijo Niemelä, 040 501 5037

Mehiläinen-konserni on tunnetuin ja arvostetuin yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja Suomessa. Mehiläinen ja siihen vuonna 2015 yhdistynyt Mediverkko tarjoavat laaja-alaisimmat palvelut yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Mehiläisessä ja Mediverkossa palveluita tuottaa yhteensä noin 9 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa.


Uutinen julkaistu 5.6.2015