Mehiläinen laajentaa lääkärikeskus- ja työterveyspalveluitaan Hyvinkäälle: Hyvinkään Ensiapu Mehiläisen omistukseen

Hyvinkään Ensiapu Oy siirtyy yrityskaupan myötä Mehiläisen omistukseen. Kaupalla halutaan varmistaa, että laadukas lääkärikeskus- ja työterveystoiminta jatkuu Hyvinkäällä. ”Hyvinkään Ensiavussa on tehty ansiokasta ja hyvää työtä. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että Mehiläisen valtakunnallinen lääkärikeskusketju saa tämän kaupan myötä myös lääkärikeskus- ja työterveyspalvelut Hyvinkäälle”, sanoo Mehiläisen Uudenmaan aluejohtaja Markus Henriksson.

Hyvinkään Ensiavun toimitusjohtaja Teemu Janhunen jatkaa lääkäritoimintaa ammatinharjoittajana. Asiakkaiden Ensiavusta saamat palvelut jatkuvat edelleen. Hyvinkään Mehiläinen toimii täyden palvelun lääkärikeskuksena, joka tarjoaa asiakkailleen monipuoliset tutkimus- ja hoitovaihtoehdot.

Kaupan myötä Hyvinkään lääkärikeskus- ja työterveyspalveluille luodaan jatkossa entistä paremmat edellytykset. Osana Mehiläisen valtakunnallista palveluverkostoa vastaanottavien lääkäreiden määrää pystytään lisäämään ja sitä kautta tarjoamaan asiakkaille aiempaa nopeammin ja joustavammin vastaanottoaikoja. ”Mehiläisen ja meidän yhteinen tavoitteemme on laadukkaiden asiakasystävällisten lääkäripalveluiden tuottaminen”, Janhunen korostaa.

”Osana Mehiläisen valtakunnallista ketjua pystymme tarjoamaan usealla paikkakunnalla toimiville työterveysasiakkaillemmekin kattavat ja samansisältöiset palvelut”, Henriksson sanoo. ”Käytössämme on yksi yhteinen tietojärjestelmä, jolloin asiakkaan aiemmat potilastiedot ovat aina hoitavan lääkärin tiedossa parhaan lopputuloksen varmistamiseksi.”

Hyvinkään Mehiläisessä työskentelee 18 terveydenhuollon ammattilaista. Vastaanottavia ammatinharjoittajia yksikössä on yhteensä 30. Tavoitteena on kasvattaa koko toimintaa eli vahvistaa työterveys-, yleislääkäri- ja erikoislääkäripalveluita.

Mehiläinen on jo tällä hetkellä merkittävä työllistäjä Hyvinkään alueella. Mehiläinen Kuntapalveluiden lastenpsykiatrinen Sairaala Peippo, lastensuojeluyksikkö Peiponpesä ja mielenterveyskuntoutusyksiköt Pihkala ja Metsola toimivat Hyvinkäällä työllistäen terveys- ja sosiaalipalvelualan ammattilaisia.

Lisätietoja antavat:
Mehiläinen, Uudenmaan aluejohtaja Markus Henriksson, puh. 040 560 1872
Hyvinkään Ensiapu, toimitusjohtaja Teemu Janhunen, puh. 020 7181 660


Uutinen julkaistu 2.3.2011