Mehiläinen Kuntapalvelut vahvistaa organisaatiota – Petri Kokkonen Asumispalvelut-sektorin johtoon

Mehiläinen Kuntapalvelut on yksi Suomen merkittävimmistä yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajista kunnille ja kuntayhtymille. Toiminta on kasvanut voimakkaasti ja kasvu- ja kehitysvauhdin vahvistamiseksi organisaatioon on nimitetty Petri Kokkonen Asumispalvelut-sektorin johtajaksi.

Diplomi-insinööri Petri Kokkonen on nimitetty 14.12.2009 alkaen Mehiläinen Kuntapalveluiden Asumispalvelut-sektorin johtajaksi. Asumispalvelut-sektori sisältää ikääntyvän väestön ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut. Palvelusektorin toiminta on valtakunnallista ja se käsittää tällä hetkellä kolme ikääntyvän väestön hoiva- ja pitkäaikaissairaanhoito- sekä viisi mielenterveyskuntoutusyksikköä.

Petri Kokkosella on monipuolinen kokemus ja vahvaa näyttöä menestyksekkäästä toiminnasta dynaamisessa markkinaympäristössä, jossa innovatiivinen ja kustannustehokas toimintamalli tuovat asiakkaille parhaan lisäarvon. Viimeiset kymmenen vuotta Kokkonen on toiminut eri asiantuntija- ja johtotehtävissä Nokia-konsernissa vastuualueinaan mm. uusien palvelumallien ja liiketoiminnan kehittäminen sekä uusille markkinoille laajentuminen.

”Otan innostuneena täysin uudenlaisen haasteen vastaan. Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä kohtaa lähivuosina ennennäkemättömän haasteen, kun rahoitusvaikeuksissa olevan julkisen sektorin pitäisi pystyä tuottamaan entistä enemmän laadukkaampia ja monipuolisempia palveluita. Uskon, että kokemukseni kansainvälisestä ja tiukasti kilpaillusta telekommunikaatiosektorista tuo uudenlaista näkökulmaa palveluinnovaatioiden kehittämiseen ja yhteiseen tavoitteeseemme palvelun laadun ja tuottavuuden lisäämiseksi. Mehiläinen-konsernin vahvat kehitysresurssit ja visio olla ”Terveys- ja sosiaalipalveluiden ykkösvaihtoehto” ovat minulle paras mahdollinen maaperä valjastaa osaamiseni ja kokemukseni käyttöön vahvassa kehitysvaiheessa olevalla toimialalla”, sektorijohtaja Petri Kokkonen sanoo.

”Olen iloinen siitä, että pystymme houkuttelemaan toimialamme ulkopuoleltakin huippuosaajia joukkoomme”, liiketoimintajohtaja Teemu Annala sanoo. ”Kokkonen tuo meille uudenlaista ajattelua ja kehitysvoimaa strategiamme toteuttamiseen. Me Mehiläinen Kuntapalveluissa haluamme tuoda ”innovatiivisuutta palveluihin ja lisäarvoa asiakkaalle”. Asiakkaan lisäarvo muodostuu palveluiden oikeasta kohdentumisesta ja kustannustehokkaasta toimintatavasta. Kokkosen tähänastiset näytöt palveluiden innovatiivisesta kehittämisestä sekä johtamisesta ja markkinaosuuksien kasvattamisesta vahvistavat erinomaisesti Asumispalvelut-sektorin organisaatiotamme.”

Lisätietoja:

Liiketoimintajohtaja Teemu Annala, p. 040 533 7568
Sektorijohtaja Petri Kokkonen, p. 0500 481 818


Uutinen julkaistu 16.12.2009