Mehiläinen Kuntapalvelut kasvaa lastensuojelussa - Kaarisilta vahvistaa palveluvalikoimaa

Mehiläinen Kuntapalvelut on ostanut Kaarisillan liiketoiminnot 26. kesäkuuta solmitulla kaupalla. Kaarisillan ja Poutapilven lastensuojeluyksiköt ja perhekuntoutustoiminta siirtyvät Mehiläiseen. Kauppa täydentää lastensuojelun palveluverkostoa ja vahvistaa erityisesti perhekuntoutuksen osaamista Kuntapalveluissa.

Kaarisillalla on kaksi lastensuojeluyksikköä, joissa on paikkoja yhteensä 19. Poutapilvi ottaa vastaan alle 12-vuotiaita ja Kaarisillan asukkaat ovat 12 -18-vuotiaita. Tämän lisäksi Kaarisillalla on neljä itsenäistymisasuntoa ja perhekuntoutuspalveluita. Kaarisilta sijaitsee Etelä-Pohjanmaan lakeuksilla, Lapualla. Kaarisillan liikevaihto on noin 1,7 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on 26 osaajaa, jotka siirtyvät vanhoina työntekijöinä osaksi Mehiläinen Kuntapalveluita.

"Käynnistimme Kaarisillan toiminnan vuonna 2001 ja olemme kehittäneet toimintaamme suurella sydämellä yhdessä henkilöstömme kanssa", kertoo Kaarisillan toimitusjohtaja Merita Kattelus. "Perhekeskeisellä toimintatavallamme olemme saavuttaneet hyviä tuloksia ja näin jatkamme myös tulevaisuudessa. Yrittäjävetoisena Kaarisilta on kasvanut jo isoksi ja näimme, että seuraavaan kehitysvaiheeseen tarvitaan isompia resursseja. Uskon, että Mehiläinen Kuntapalveluiden voimakas panostus lastensuojelupalveluiden kehittämiseen edistää myös omaa innovatiivisuuttamme ja palveluiden laatua", Kattelus jatkaa.

"Kaarisilta on Pohjanmaalla tunnettu laadukkaista palveluistaan ja tinkimättömästä työstä lasten ja nuorten hyväksi. Perhekuntoutuksen toimintamalli on tuottanut hyviä tuloksia ja asiakaskunnan on muodostanut laaja joukko kuntia, joista eteläisimmät tulevat Pirkanmaalta saakka. Kaarisillan edistyksellinen laatutyö vahvistaa koko lastensuojelusektorimme osaamista. Olen hyvin tyytyväinen, että Kaarisillan yrittäjät valitsivat kumppanikseen Mehiläinen Kuntapalvelut", kertoo Mehiläinen Kuntapalveluiden sektorijohtaja Kari Niemi.

"Kaarisillan perhekuntoutustoiminta täydentää erinomaisesti kykyämme palvella kunta-asiakkaitamme entistä monipuolisemmin", kertoo Mehiläinen Kuntapalveluiden liiketoimintajohtaja Teemu Annala. "Kuntatalouden nopeasti heikentyvä tilanne luo paineita uudenlaisiin toimintamalleihin. Lastensuojelun sijaishuollon palveluiden lisäksi tarvitaan laadukasta palvelua myös perhekuntoutukseen. Perheiden varhainen tuki lisää lasten ja nuorten hyvinvointia, mutta mahdollistaa samaan aikaan kuntien kustannuspaineen kevenemisen, jos laitospaikkojen ostamiselta vältytään. Tämä hyödyttää koko yhteiskuntaa", Annala jatkaa.

Lisätietoja:

Teemu Annala, Mehiläinen Kuntapalvelut, liiketoimintajohtaja, p. 040 533 7568
Merita Kattelus, Kaarisilta Oy, toimitusjohtaja, p. 040 731 4663


Uutinen julkaistu 26.6.2009