Mehiläinen Kuntapalvelut avaa Suomen ensimmäisen yksityisen lastenpsykiatrisen sairaalan Hyvinkäälle

Suomen ensimmäinen yksityinen lastenpsykiatrinen Sairaala Peippo avaa ovensa Hyvinkäällä 28.5.2009. Potilaspaikkoja on sairaalassa 8 ja palveluita tarjotaan 7-12-vuotiaille lapsille. Lastensuojelu- ja lastenpsykiatriatoiminta on organisoitu Mehiläisessä Leivoyhtiöt-nimen alle.

"Sairaalamme tarjoaa pääasiassa pidempiaikaisia lastenpsykiatrisia hoito- ja kuntoutusjaksoja, mutta myös kahdeksan viikon tutkimusjaksoja. Peipossa toteutetaan kiireetöntä lastenpsykiatrista hoitoa, ja hoitosuhteen alkaminen edellyttää lähetettä erikoissairaanhoidosta", Sairaala Peipon toiminnanjohtaja Timo Hukka kertoo.

"Sairaala Peipon osaajat muodostavat vahvan moniammatillisen tiimin kahden lastenpsykiatrian erikoislääkärin johdolla. Toiminta on ympärivuorokautista, ja hoidossa olevien lasten kanssa pyritään mahdollisimman kodinomaiseen, täysipainoiseen ja turvalliseen arjen elämiseen", Hukka jatkaa.

Sairaala Peipon toimintaa varten valmistuivat täysin remontoidut uudet tilat. Sairaalan kanssa samassa rakennuksessa on tilat myös opetustoiminnalle, joka järjestetään yhteistyössä Hyvinkään sivistystoimen kanssa niille yksikön lapsille, joiden koulunkäyntiä ei ole mahdollista muutoin järjestää.

"Lastenpsykiatriselle sairaalalle oli merkittävä tilaus Etelä-Suomessa. Hanketta on toteutettu kiinteässä yhteistyössä yliopistosairaaloiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa", Mehiläinen Kuntapalveluiden lastensuojelun sektorijohtaja Kari Niemi taustoittaa.

"Sairaala Peippo täydentää oivallisesti jo olemassa olevia palveluitamme Etelä-Suomessa, jossa meillä on muun muassa kaksi lastensuojelun erityisyksikköä Peiponpesä Hyvinkäällä ja Kiljavan Majakka Nurmijärvellä. Tällä palveluvalikoimalla pystymme entistä paremmin olemaan kokonaisvaltainen kuntien yhteistyökumppani lasten- ja nuorisopsykiatriassa", Niemi iloitsee.

"Sairaala Peipon avaaminen on jälleen konkreettinen osoitus julkisen ja yksityisen sektorin avoimesta ja toimivasta yhteistyöstä, jossa yksityiset palveluntuottajat voivat täydentää julkista palvelutuotantoa", Mehiläinen Kuntapalveluiden liiketoimintajohtaja Teemu Annala aloittaa.

"Joustava palvelutuotantomme ja laaja asiakaspohja mahdollistavat kunnille ja sairaanhoitopiireille kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut juuri oikeaan tarpeeseen. Innovatiivisuus ja lisäarvoa asiakkaalle ovat Mehiläinen Kuntapalveluiden ohjenuorat kehittämistyössä - Sairaala Peippo on työlle upea lopputulos. Saamamme palautteen mukaan yksiköllä on suoraan oma paikkansa suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä.", Annala jatkaa.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Timo Hukka, p. 040 558 1020
Sektorijohtaja Kari Niemi, p. 044 332 2021

www.mehilainen.fi


Uutinen julkaistu 28.5.2009