Mehiläinen Kuntapalveluiden toiminta laajenee - Kiljavalle lastensuojelun erityisyksikkö Kiljavan Majakka

Mehiläinen Kuntapalveluiden lastensuojelu- ja lastenpsykiatriatoiminta on organisoitu Leivoyhtiöt-nimen alle. Toiminta käsittää tällä hetkellä seitsemän lastensuojeluyksikköä, ja uusin yksikkö avataan Nurmijärvellä sijaitsevan Kiljavan sairaalan alueelle. Uuden yksikön nimi on Kiljavan Majakka, ja sen avajaisia vietetään 24.4. Ensimmäiset asukkaat pääsevät yksikköön huhtikuun lopulla.

"Palveluidemme kohderyhmänä ovat psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta hyötyvät, lastensuoje-lupalveluja tarvitsevat 10-18 -vuotiaat lapset ja nuoret ja heidän perheensä", Kiljavan Majakan yksikönjohtaja Timo Hukka kertoo. "Kiljavan Majakassa tarjotaan vaativaa psykiatrista sekä lastensuojelullista erityisosaamista. Toimintamme perusta on moniammatillinen työyhteisö, jossa eri alojen asiantuntemus tukee asiakkaitamme heidän kuntoutuksessaan ja kuntoutumisessaan. Yksikkö tarjoaa turvallisen ja kodinomaisen ympäristön, jossa psykiatrista erityishuolenpitoa ja mielenterveysongelmista lastensuojelullista tukea tarvitseva nuori saa ympärivuorokautista, ammattitaitoista hoitoa, kuntoutusta ja tukea saavuttaakseen parhaan mahdollisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin", Hukka jatkaa.

Kiljavan Majakan toimitilat muodostuvat täysin remontoiduista ja uudenaikaisista kahdesta 7-paikkaisesta asuinyksiköstä. Lisäksi pihapiirissä on erilliset tilat koulunkäyntiin, mikä toteutetaan yh-teistyössä Nurmijärven kaupungin sivistystoimen kanssa. Jatkosuunnitelmissa on kunnostaa Kiljavan sairaalan alueelle kaksi itsenäistymisasuntoa, jotka toimivat tulevan Kiljavan Majakan alaisuudessa.

"Etelä-Suomessa on suuri ja yhä kasvava tarve lastensuojelun erityisyksiköille, joissa psykiatrinen erityisosaaminen korostuu", Mehiläinen Kuntapalveluiden lastensuojelun sektorijohtaja Kari Niemi valottaa. "Tarkoituksena on rakentaa toimiva hoitoketju Leivoyhtiöiden Hyvinkäällä sijaitsevan Peiponpesän (psykiatrinen hoito-, kuntoutus- ja lastensuojeluyksikkö 7-12 -vuotiaille lapsille) ja Kilja-van Majakan välille. Haluamme luoda laadultaan korkeatasoisen lastensuojelupalveluja, hoitoa sekä kuntoutusta tarjoavan palvelukokonaisuuden", Niemi jatkaa.

"Mehiläinen Kuntapalveluiden toiminnan laajuus ja monipuolisuus tekee meistä todellisen vaihtoehdon julkisen sektorin yhteistyökumppaniksi", Mehiläinen Kuntapalveluiden liiketoimintajohtaja Teemu Annala aloittaa. "Kokonaisvaltainen ajattelu ja innovatiivinen palveluiden ja hoitomallien kehitys mahdollistavat oikeat palvelut oikeaan tarpeeseen, ja oikeaan aikaan. Se merkitsee joustavaa palveluiden saatavuutta ja samaan aikaan alhaisempia hoidon ja kuntoutuksen kokonaiskustannuksia. Toteutuakseen se kuitenkin edellyttää, että nykyisiä palvelurakenteita ja niiden toimivuutta arvioidaan kriittisesti. On ilahduttavaa, että olemme jo nyt saaneet ennakkoluulottomia kuntia mukaan miettimään asioita yhdessä uudelleen", Annala jatkaa.

Lisätietoja:
Yksikönjohtaja Timo Hukka, puh. 040 558 1020
Sektorijohtaja Kari Niemi, puh. 044 332 2021

Mehiläinen-konserni on tunnetuin ja arvostetuin yksityinen terveydenhuoltopalvelujen tuottaja Suomessa. Vuonna 1909 pe-rustetun konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 136,3 miljoonaa euroa. Mehiläisessä työskentelee 1 350 henkilöä ja 1 850 ammatinharjoittajalääkäriä. Mehiläinen kuuluu pohjoismaiseen Ambea-konserniin, jonka liikevaihto on yli 600 miljoonaa euroa ja joka on yksi Euroopan merkittävimmistä terveys- ja hoivapalveluiden tarjoajista.

Leivoyhtiöt on valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoava yritys. Palveluyksiköiden asukkaat ovat lapsia, nuoria, mielenterveysasiakkaita ja ikäihmisiä. Palveluyksiköt sijaitsevat ympäri Suomea - pohjoisin Muhoksella ja eteläisin Hyvinkäällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 8,7 miljoonaa euroa ja se työllisti noin 160 työntekijää.


Uutinen julkaistu 24.4.2009