Mehiläinen Kuntapalveluiden palvelut laajenevat Kainuuseen - Palvelukoti Kanerva Mehiläiselle

Palvelukoti Kanerva siirtyi yrityskaupalla 31.3.2011 Mehiläisen omistukseen. Mehiläinen Kuntapalvelut kehittää Kainuussa mielenterveyskuntoutuksen ja ikääntyneiden palveluita kohti kuntouttavia palvelumuotoja yhdessä alueellisten osaajien kanssa.

Vuodesta 1993 toiminut Palvelukoti Kanerva tarjoaa mielenterveyskuntoutusta, dementoituneiden ja ikääntyneiden hoivapalveluita sekä vammaispalveluita Kuhmossa, Kajaanissa ja Sotkamossa. Palvelukoti Kanervalla on 85 asiakaspaikkaa kuudessa hoivakodissa, joiden lisäksi on neljä tukiasuntoa. Palvelukoti Kanervan henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Mehiläiseen.

”Olen innostunut Mehiläisen kiinnostuksesta Kainuun sosiaalipalveluiden kehittämiseksi. Yhdessä Mehiläisen osaamisen ja voimavarojen kanssa voimme kehittää mielenterveyskuntoutuksen ja ikääntyneiden palveluitamme suuntaan, joka palvelee asiakaskuntaamme parhaiten”, iloitsee Jari Kanerva Palvelukoti Kanervan toinen omistajista. Jari Kanerva jatkaa Mehiläisessä Kainuun mielenterveyspalveluiden yksikönjohtajana.

”Uskomme, että Kainuun maakunta hyötyy valtakunnallisesti toimivan Mehiläisen osaamisesta merkittävästi. Mehiläinen valittiin mielenterveyskuntoutuksen ja ikääntyneiden palveluiden tuottajaksi viime syksyn kilpailutuksessamme. Seuraamme mielenkiinnolla alueellisten palveluidemme sekä osaamisen kehittymistä maakunnassamme”, toteaa Tuomo Pääkkönen, Kainuun maakunta kuntayhtymästä.

”Palvelukoti Kanervan palveluita kehitetään ja laajennetaan mielenterveyskuntoutuksessa siten, että kuntoutujat saavat tarvitsemansa hoidon, tuen ja kuntoutuksen juuri heille suunnitelluin palveluin. Keskitymme Kainuun maakunnassa monipuolisten kuntouttavien palveluiden lisäämiseen tarjoamalla tulevaisuudessa muun muassa työsalitoimintaa ja toimintakeskustoimintaa mielenterveyskuntoutujille”, kertoo sektorijohtaja Petri Kokkonen Mehiläinen Kuntapalveluista.

Mehiläinen Kuntapalveluiden mielenterveyskuntoutustyö perustuu yksilölliseen hoidon ja tuen tarpeen määrittelyyn, jonka pohjalta asteittainen kuntoutus määritellään. Moniammatillinen tiimi huolehtii asiakkaan hoidosta ja kuntoutumisesta aina erikoissairaanhoidon lähtökohdista tuettuun kotona asumiseen asti. Tavoitteena on mahdollistaa mielenterveyskuntoutujille mielekäs ja sujuva arki.

Kainuun maakunta -kuntayhtymä valitsi Mehiläisen mielenterveyskuntoutuksen ja ikääntyneiden palveluiden tuottajaksi syksyllä 2010 toteutetussa kilpailutuksessa. Mehiläinen rakennuttaa Kajaaniin uuden mielenterveyskuntoutuspalveluita tarjoavan toimipisteen, jonne tullaan rekrytoimaan alueelta ja valtakunnallisesti ammattitaitoisia osaajia.

Lisätietoja:
Mehiläinen Kuntapalvelut, sektorijohtaja, Petri Kokkonen, p. 050 310 0432
Palvelukoti Kanerva, toimitusjohtaja, Jari Kanerva, p. 0400 568 555


Uutinen julkaistu 5.4.2011