Mehiläinen ja Negen yhteistyöhön genetiikan tutkimuksissa – tavoitteena lisätä ihmisten terveitä elinvuosia 

Mehiläinen ja tieteellisesti korkealaatuisia genomianalyyseja tuottava Negen aloittavat yhteistyön, joka tuo Negenin testit osaksi Mehiläisen tarjoamia hyvinvointi- ja terveyspalveluita. Genomianalyysit ovat saatavilla yksityis- ja työterveysasiakkaille Mehiläisen toimipisteistä.

Genetiikan painopiste on siirtymässä harvinaissairauksista ennaltaehkäisevään genetiikkaan. Genetiikan tutkimus on kehittynyt viime vuosina merkittävästi ja luonut Suomeen vahvan tiedeosaajien ryhmän. Suomen laadukas terveydenhuoltojärjestelmä ja rekisterit ovat mahdollistaneet genetiikan tuomisen osaksi päivittäistä, ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

- Negenin tahtotila yrityksen perustamisesta lähtien on ollut ihmisten terveyden edistäminen ja sairastumisien ennaltaehkäiseminen varhaisen tunnistamisen keinoin. Mehiläinen on laadukas terveyspalveluiden ja työterveydenhuollon toimija, joka panostaa ennaltaehkäisyyn ja tukee asiakkaidensa terveyden ylläpitoa monin eri tavoin. Palvelumme tukevat erinomaisesti toisiaan ja yhteistyömme mahdollistaa entistä yksilöllisempien hoitoratkaisujen tarjoamisen Mehiläisen asiakkaille, kertoo Negenin myyntijohtaja Antti-Pekka Syvälahti.

- Mehiläisen aiemmassa tutkimusyhteistyöprojektissa mm. Helsingin yliopiston kanssa (GeneRISK) osoitettiin, että tieto perinnöllisestä riskistä auttoi henkilöitä tekemään merkittäviä elintapamuutoksia. Haluamme tarjota kaikki keinot, joilla ihmisten terveyttä voidaan edistää. Geneettisen riskitiedon käyttäminen osana yksilön terveyden ja sairastumisriskin kokonaisarviota on tässä tärkeä, tutkitusti vaikuttava uusi väline, toteaa Mehiläisen laboratoriosektorin johtaja Kristina Hotakainen.

Genomianalyysin tuomat hyödyt ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja yksilön terveyden arviointiin

Monissa yleisissä kansantaudeissa, kuten sydän- ja verisuonitaudeissa ja aikuistyypin diabeteksessa, genetiikan osuus sairastumisriskissä on jopa 50 %. Geneettisten tekijöiden sisällyttäminen riskiarvioon yhdessä perinteisten elintapariskitekijöiden kanssa tarkentaa henkilökohtaista riskiarviota ja auttaa kohdentamaan ennaltaehkäiseviä toimia riskin madaltamiseksi.

- Genetiikan ja elintapojen yhdistäminen on aikaisin mahdollinen tapa tunnistaa yksilön sairastumisriski ja ohjata hänet oikeaan hoitopolkuun. Kun riski on tiedossa, jokainen ihminen voi omilla elintavoillaan pienentää sairastumisriskiä, ja ennaltaehkäisevät toimet osataan aloittaa ajoissa. Näin päästään yksilölliseen hoitoon. Ennaltaehkäisyn ydin on motivoida ihmiset huolehtimaan itsestään hyvissä ajoin ja tukea heitä siinä, etteivät he sairastu, kertoo LT, erikoislääkäri Kirsi Auro Negeniltä.

Kansantaudit aiheuttavat merkittäviä terveydenhuollon kustannuksia.

- Elintapariskien aiheuttamat kustannukset ovat merkittäviä. Tutkimuksissa on laskettu, että riittämätön liikunta aiheuttaa 4,2 mrd€ tuottavuuskustannukset, tupakointi yli 800 000 ja ylipaino 340 000 sairauspoissaolopäivää vuosittain, toteaa Antti-Pekka Syvälahti.

- Vaikka luvut ovat merkittäviä, niin tärkeintä on kuitenkin yksittäisen ihmisen terveys ja hyvinvointi, jotta hän voi nauttia elämästään työssä, vapaa-ajalla ja ansaituilla eläkepäivillä, kun se aika koittaa, Syvälahti täsmentää.


Uutinen julkaistu 27.12.2019