Mehiläinen ja Mediverkko yhdistyvät kehittämään entistä parempia palveluja - suomalainen omistus kasvaa

Kilpailu- ja kuluttajaviranomainen on odotetusti hyväksynyt yrityskaupan, jossa Mehiläinen Oy ostaa Mediverkko Yhtymä Oy:n. Mehiläisen ja Mediverkon yhdistymisen myötä Mehiläinen nousee entistä vahvemmin sosiaali- ja terveyspalvelualan suunnannäyttäjäksi.

”Mehiläinen astuu uuteen, entistä vahvempaan, aikakauteen Mediverkko-yrityskaupan toteutumisen myötä. Markkina-aseman vahvistuminen sosiaalipalveluissa sekä suun terveyden alueella vahvistavat entisestään Mehiläisen vahvaa asemaa ja kasvumahdollisuuksia. Mehiläisen palvelut ovat laadukkaita, tehokkaita ja parhaiden ammattilaisten tuottamia. Nämä ovat asioita joita suomalainen yhteiskunta ja sosiaali- ja terveyspalvelut tarvitsevat. Myös suomalaiset sijoittajat uskovat Mehiläiseen ja suomalainen omistus Mehiläisessä on kasvanut yrityskaupan yhteydessä”, kertoo Mehiläisen uusi toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Uusia suoria suomalaisia omistajia ovat työeläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Varma. Tritonin ja KKR:n hallinnoimien rahastojen kautta Mehiläisen omistajia ovat entuudestaan useat suomalaiset institutionaaliset sijoittajat, kuten Keva (Kuntien eläkevakuutus), vakuutusyhtiö LähiTapiola, ja eQ. Mediverkon perustajaosakkaat, nykyinen johto ja muu avainhenkilöstö tekevät niin ikään merkittävän sijoituksen uuteen Mehiläiseen. Mehiläisen velkarahoittajiin kuuluu myös pohjoismaisia instituutioita kuten työeläkevakuutusyhtiö Etera, Danske Bank, Nordea ja SEB.

Mehiläinen-konserni tarjoaa monipuolisia lääkäri-, hammaslääkäri-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja Mehiläinen lääkäriasemien ja sairaaloiden kautta sekä Oma Hammaslääkärisi -asemien kautta. Julkisen terveydenhuollon kumppanina konserni tarjoaa erikoislääkäri- ja leikkauspalveluita, vapaaseen asiakasvalintaan perustuvia terveysasemapalveluita Oma Lääkärisi -nimellä, ja monipuolisia julkisen terveydenhuollon ostopalveluita päivystyksistä lääkärivuokraukseen. Konserni tuottaa myös monipuolisia hoivapalveluita ikääntyneille, vammaisille, mielenterveyskuntoutujille, lapsille ja nuorille kuntien yhteistyökumppanina. Yhtiö toimii valtakunnallisesti yli sadan toimipisteen verkostolla ja työllistää noin 9 000 terveys- ja sosiaalipalveluiden ammattilaista.

www.mehilainen.fi, www.mediverkko.fi , www.omahammaslaakarisi.fi , www.omalaakarisi.fi 

Lisätietoja:
Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja, Mehiläinen-konserni, p. 040 761 1588

Mehiläinen-konserni on tunnetuin ja arvostetuin yksityinen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottaja Suomessa. Mehiläinen ja siihen vuonna 2015 yhdistynyt Mediverkko tarjoavat laaja-alaisimmat palvelut yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Mehiläisessä ja Mediverkossa palveluita tuottaa yhteensä noin 9 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa.


Uutinen julkaistu 2.2.2015