Mehiläinen ja Mediverkko kasvoivat ja kehittyivät vuonna 2014

Mehiläisen ja Mediverkon avainluvut vuonna 2014

Mehiläinen Oy solmi vuonna 2014 yrityskaupan, jossa se osti Mediverkko Yhtymä Oy:n. Järjestely tuli voimaan 30.1.2015. Yrityskaupan ansiosta Mehiläinen kasvaa voimakkaasti ja vahvistaa asemaansa sosiaalipalveluissa, kuntien terveyspalveluissa ja suun terveyden alueella.

Mehiläisen ja Mediverkon yhdistetty pro forma -liikevaihto (IFRS) vuodelta 2014 oli 379,5 miljoonaa euroa (2013: 365,5 miljoonaa euroa). Yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 14,0 miljoonaa euroa eli 3,8 % edellisestä vuodesta. Mehiläisen ja Mediverkon yhdistetty pro forma -myynti (mukaan lukien ammatinharjoittajien tilittämä myynti) oli vuonna 2014 496,1 miljoonaa euroa (2013: 480,8 miljoonaa euroa).

Mehiläisen, siihen alkuvuonna 2015 sulautuneiden entisten emoyhtiöiden ja Mediverkon yhdistetty pro forma -liikevoitto oli 33,8 miljoonaa euroa, voitto ennen veroja 14,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 12,1 miljoonaa euroa vuodelta 2014. Yhdistetty pro forma -liikevoitto oli 8,9 % liikevaihdosta.

Mehiläisen ja Mediverkon kautta työllistyi vuonna 2014 yhteensä noin 9 000 henkilöä, josta noin 3900 täysipäiväiseksi laskettuja työntekijöitä ja loput osa-aikaisia ja ammatinharjoittajia. Nykyinen Mehiläinen on yksi sosiaali- ja terveyspalveluiden merkittävimmistä työllistäjistä Suomessa.

Mehiläinen ja Mediverkko investoivat yhteensä 18,9 miljoonaa euroa Suomeen vuonna 2014. Lisäksi yhtiöt solmivat hoivakodeista ja muista toimitiloista uusia vuokrasopimuksia, jotka synnyttivät yli 40 miljoonan euron rakennushankkeet ja joilla on paikallisesti merkittävä työllistävä vaikutus.

Mehiläinen ja Mediverkko maksoivat ja tilittivät veroja ja veronluonteisia maksuja vuonna 2014 yhteensä 65,8 miljoonaa euroa. Mehiläisen ja Mediverkon yhdistetty verojalanjälki v. 2014 on julkaistu osoitteessa mehilainen.fi/yritysinfo/vastuullisuus.

Mehiläinen-konserni 2014

Mehiläinen-konsernin liikevaihto pysyi vuonna 2014 edellisvuoden tasolla ja oli 268,9 miljoonaa euroa (2013: 268,5 miljoonaa euroa). Yksityisen terveyspalvelualan markkinatilanne oli vuonna 2014 haasteellinen. Mehiläinen jatkoi toimintansa kehittämistä ja laajentamista markkinatilanteesta huolimatta sekä orgaanisesti että yritysostoin. Mehiläinen avasi vuoden aikana myös uusia toimipisteitä eri liiketoiminta-alueilla ympäri Suomea.

Mehiläinen-konsernin kannattavuus heikkeni vuonna 2014 liikevoiton ollessa 25,3 miljoonaa euroa (2013: 31,8 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 9,4 prosenttia liikevaihdosta (2013: 11,8 prosenttia). Voitto ennen veroja konserniavustusten jälkeen oli 2,3 miljoonaa euroa (2013: 15,2 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos 1,0 miljoonaa euroa (2013: 10,6 miljoonaa euroa).

Mediverkko Yhtymä -konserni 2014

Mediverkko Yhtymä -konsernin liikevaihto (IFRS) nousi vuonna 2014 110,7 miljoonaan euroon (2013: 97,1 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 7,4 miljoonaan euroon (2013: 6,6, miljoonaa euroa) orgaanisen kasvun ja yritysostojen myötä.

Mediverkko käynnisti ja solmi vuonna 2014 uusia merkittäviä terveydenhuollon hankintasopimuksia kunta-asiakkaiden kanssa ja investoi uusien terveys- ja hammaslääkäriasemien ja hoivakotien avauksiin eri puolille Suomea.

Lähinnä yritysjärjestelyyn liittyneistä kuluista johtuen Mediverkko Yhtymä -konsernin vuoden 2014 voitto ennen veroja laski 3,8 miljoonaan euroon (2013: 6,4 miljoonaa euroa) ja nettotulos 2,7 miljoonaan euroon (2013: 4,7 miljoonaa euroa).

Vahva pohja tulevalle kasvulle

- Vuosi 2014 oli Mehiläiselle taloudellisesti haasteellinen johtuen muun muassa vaikeasta markkinatilanteesta. Tämän seurauksena yhtiön kannattavuus heikkeni jonkin verran liikevaihdon pysyessä samalla tasolla. Tammikuun lopulla v. 2015 Mehiläiseen hankittu Mediverkko onnistui parantamaan sekä operatiivista kannattavuuttaan, että kasvattamaan liikevaihtoaan vuoden 2014 aikana, kertoo Mehiläinen-konsernin toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

- Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta Mehiläisessä panostettiin kuitenkin voimakkaasti palveluiden kehitykseen vuoden 2014 aikana ja asiakastyytyväisyys oli erittäin hyvällä tasolla. Mehiläisen lääkärikeskuksissa, hammaslääkäriasemilla ja Mehiläiselle ulkoistetuilla terveysasemilla asioi viime vuonna arviolta yli 700 000 henkilöasiakasta. Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-indeksimme oli toimialan valtakunnallisten toimijoiden korkein lääkärikeskus- ja työterveyspalveluiden henkilöasiakkaiden arvioimana (81,2, 59 000 vastaajaa). Vuoden 2015 alussa laajensimme NPS-mittauksen myös sairaalapalveluihin ja tulokset ovat toimialamme huippua (91,7, 1 400 vastaajaa), jatkaa Järvenpää

- Vuonna 2015 Mehiläisen liikevaihto tulee kasvamaan merkittävästi ennen kaikkea Mediverkko-yrityskaupan myötä. Orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan maltillisena ja kannattavuuden ylläpitämisen haasteellisena vallitsevassa markkinatilanteessa. Yhdistynyt yhtiö muodostaa kuitenkin erittäin vahvan pohjan tulevalle kasvulle ja kehitykselle, toteaa Järvenpää.

Lisätietoja:
Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja, Mehiläinen Oy, p. 040 761 1588

Mehiläinen-konserni on tunnetuin ja arvostetuin yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja Suomessa. Mehiläinen ja siihen vuonna 2015 yhdistynyt Mediverkko tarjoavat laaja-alaisimmat palvelut yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Mehiläisessä ja Mediverkossa palveluita tuottaa yhteensä noin 9 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa.


Uutinen julkaistu 27.5.2015