Mehiläinen irtautuu Espoon, Lohjan ja Karviaisen ikääntyneiden asumispalveluiden puitesopimusjärjestelmästä – hoivakotien toiminta jatkuu ennallaan

Mehiläinen on huolellisen harkinnan jälkeen päättänyt irtautua 31.3.2022 alkaen Espoon kaupungin, Lohjan kaupungin ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen ikääntyneiden asumispalveluiden puitesopimusjärjestelmästä. Taustalla on alalla tapahtunut kustannusten nousu, jota ei huomioida riittävällä tasolla puitesopimusjärjestelmässä palveluntuottajille asetetussa hinnassa. Mehiläisen Mainiokoti-hoivayksiköiden toiminta jatkuu ennallaan, eikä irtautumisesta aiheudu välittömiä vaikutuksia asukkaille ja henkilöstölle. Mehiläisen toiveena on löytää neuvotteluissa ratkaisu tilanteeseen.

Mehiläinen neuvottelee kolmen Länsi-Uudenmaan kuntaorganisaation kanssa ikääntyneiden asumispalveluiden tilanteesta. Tavoitteena on saada aikaan sopimus, joka mahdollistaa elinkelpoisen toiminnan tulevalla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Mehiläinen on alueella pitkäaikainen ja sitoutunut kumppani sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja. Esimerkiksi Espoossa Mehiläisen Mainiokodit tuottaa noin kolmanneksen ostopalveluina hankittavasta ikääntyneiden tehostetusta palveluasumisesta. Mainiokodeissa on Länsi-Uudenmaan alueella noin 500 ikääntynyttä asukasta.

- Kuntien käytössä oleva hinnoittelumalli ei huomioi alalla tapahtunutta kustannusten nousua. Hinta on tuottajalle vahvasti tappiollinen, eikä siten mahdollista tulevan 0,7-henkilöstömitoituksen lainsäädännön vaatiman lisähenkilöstön rekrytointia eikä riittäviä panostuksia laatuun. Samanaikaisesti on tiedossa, että esimerkiksi Espoon omissa hoivakodeissa palveluiden tuotannon kustannukset ovat lähes 25 % korkeammat yksityisten toimijoiden saamaan hintaan verrattuna. Tilanne on täysin kestämätön, toteaa Mainiokotien liiketoimintajohtaja Niklas Härus.

Helsinki ja Vantaa ovat kilpailuttaneet ostopalveluissa 0,7-mitoituksen hinnat ja näistä on laadittu tuottajien kanssa sopimukset hinnoilla, jotka mahdollistavat toiminnan jatkuvuuden.

- Esimerkiksi Espoon kaupunki on määritellyt hankintamenettelyssä hintatason erilaisella logiikalla, kuin Helsinki ja Vantaa. Mehiläisen tavoitteena on löytää myös Espoon ja tulevan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa yhteinen näkemys laadukkaan, lainsäädännön edellytykset täyttävän hoivapalvelun hinnasta. Haluamme jatkaa palveluiden tuottajana alueella myös tulevaisuudessa, Härus sanoo.

Asukkaille tilanteella ei ole välittömiä vaikutuksia. Vuokrasopimuksia ei pureta ja Mehiläisen tavoitteena on kaikissa tilanteissa varmistaa nykyisten asukkaiden hoivan jatkuminen omassa yksikössä.

- Toiminta jatkuu hoivakodeissamme ennallaan. Pyrimme löytämään sopimusneuvotteluihin mahdollisimman nopeasti ratkaisun. Pahoittelemme osaltamme tilannetta ja sen aiheuttamaa huolta, Härus sanoo.

Mehiläinen on käynyt jo pitkään rakentavaa vuoropuhelua, jotta kuntaorganisaatioiden ostopalveluina hankkiman hoivan hinta saataisiin vastaamaan uusia lainsäädännön velvoitteita sekä kaupungin ja asukkaiden edellyttämää laatutasoa. Irtautuminen puitesopimusjärjestelmästä tehdään sopimusehtojen mukaisesti 12 kuukautta ennen 0,7-hoivamitoituksen voimaantuloa, sillä yhtiön on mahdotonta jatkaa toimintaa 1.4.2023 eteenpäin raskaasti tappiollisella korvauksella.


Uutinen julkaistu 1.4.2022