Mehiläinen investoi merkittävästi ikääntyneiden palveluihin Kajaanissa

Mehiläinen avaa 12.4.2012 uuden hoivakodin Kajaaniin. Hoivakoti Onni tarjoaa ikääntyneille tehostettua asumispalvelua ja dementikoille ryhmäkotiasumista. Huhtikuussa avautuvassa Hoivakoti Onnissa ensimmäiset 16 asukaspaikkaa on tarkoitettu dementiaryhmäkotiasumiseen. Loput, tehostettuun palveluasumiseen suunnatut asukaspaikat valmistuvat syksyn 2012 aikana. Hoivakoti Onni muodostuu neljästä erillisestä kodista, ja kokonaisuudessaan se tulee tarjoamaan asumispalveluita 65:lle tukea tarvitsevalle. Hoivakoti Onnin asukkaista ja palveluista huolehtii noin 40 vakituista työntekijää.

Hoivakoti Onni on Mehiläisen merkittävä investointi ikääntyneiden palveluihin ja palveluasumiseen. Hoivakoti Onnin suunnittelussa on otettu erityisesti huomioon esteettömyys sekä ikääntyneiden omatoiminen arjessa selviytyminen ja sen tukeminen monin eri keinoin. Jokaisella asukkaalla on käytössään oma tilava 25 m2:n huone sekä omat WC- ja peseytymistilat. Kaikissa ryhmäkodeissa on yhteiset oleskelu- ja ruokailutilat. Hoivakoti Onnin keittiössä ruoka valmistetaan tuoreista raaka-aineista ja asukkaat nauttivat lähiruokaa. Hoivakodissa on lisäksi kaksi saunaosastoa asukkaiden käyttöön.

”Teemme tiivistä yhteistyötä Kainuun maakunnan kanssa ja kehitämme palveluitamme maakunnan tarpeista lähtien. Ikääntyneiden hoidossa turvallinen ja viihtyisä ympäristö yhdessä hyvän hoidon kanssa on tärkeää. Uudet tilat tukevat hoitoa ja hyvää asumista monin keinoin”, kertoo ikääntyneiden palveluiden sektorijohtaja Petri Kokkonen Mehiläisestä.

Hoivakoti Onnissa jokaisen asukkaan kanssa solmitaan yksilöllinen hoitolupaus, jossa määritellään selkeästi asukkaalle annettava hoito ja hoiva. Hoitolupausta seurataan jatkuvasti asukkaan, omaisten ja tarvittaessa kunnan edustajien kanssa. Hoitolupaus on osa Mehiläisen toiminnan kehittämistä, millä halutaan taata laadukas hoito jokaiselle asukkaalle. Hoitosopimus ohjaa arjessa tapahtuvaa hoitotyötä tehden hoidon toteutumisesta läpinäkyvää ja helposti seurattavaa.

Hoivakoti Onni on uudisrakennus, jonka on suunnitellut kajaanilainen arkkitehtitoimisto Mehiläisen konseptin pohjalta.

Lisätietoja:

Petri Kokkonen, sektorijohtaja, ikääntyneiden palvelut, Mehiläinen Oy, p. 0500 48 1818
Anne-Mari Kanerva, yksikönjohtaja, Hoivakoti Onni, Mehiläinen, p. 040 544 5131


Uutinen julkaistu 12.4.2012