Mehiläinen avaa Siikalatvalle uuden kehitysvammaisten palvelukodin

Mehiläinen tuo kauan odotetun kehitysvammaisten palvelutalon Siikalatvaan. 20-paikkainen palvelukoti sijaitsee Rantsilassa Iltaruskontiellä. ”Tavoitteenamme on tarjota asukkaille turvallinen ja hyvä koti asua”, kuvailee hankejohtaja Sami Vaateri Mehiläisestä. Palvelukoti aloittaa toimintansa syksyn 2017 aikana.

Mehiläisen uusi kehitysvammaisten palvelukoti tarjoaa tehostettua, ympärivuorokautista palveluasumista 15 asukkaalle. Palvelukodin jokaisella asukkaalla on oma asunto sekä yhteisiä ruokailu- ja harrastetiloja. Yksikön yhteydessä on lisäksi 5 tukiasuntoa, joissa asutaan itsenäisemmin turvallisessa ympäristössä.

"Uusi palvelukoti on hyvä paikka asua. Tilat on suunniteltu ja rakennettu niin, että ne ovat esteettömiä, kodikkaita ja niitä voidaan muunnella asukkaiden tarpeiden mukaan. Tilasuunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuuteen ja viihtyvyyteen", kuvailee hankejohtaja Sami Vaateri Mehiläisestä.

Palvelukoti työllistää arviolta 10-20 lähialueen sosiaalialan ammattilaista. Toiminta alkaa syksyn 2017 aikana.

Yksilölliset palvelut jokaiselle

Iltaruskontien palvelukodissa rakennetaan kullekin asukkaalle sopiva kokonaisuus palveluja. Toiminnan periaatteisiin kuuluu aktiivisen arjen ylläpitäminen asukkaan omaa tahtoa, taitoja ja mielenkiintoja tukien.

"Jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen päivä- ja viikko-ohjelma, jonka toteutumiseen sitoudumme yhdessä. Toivotamme tervetulleeksi myös asukkaat, joilla on haasteellista käyttäytymistä", sanoo Vaateri.

Palvelukodissa panostetaan vahvasti henkilökunnan osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen sekä painotetaan erityisesti mm. autismi- ja kommunikaatio-osaamista.

"Toteutamme kodissamme yhteisökuntoutuksen periaatteita, jolloin tuemme kaikkien asukkaidemme osallisuutta yhteiseen, omaa asumista koskevaan päätöksentekoon", kertoo Vaateri.

Yksiköstä on järjestetty lokakuussa infotilaisuus omaisille, läheisille ja kotiin mahdollisesti muuttaville asukkaille.


Uutinen julkaistu 29.11.2016