Mainiokodeille menestystä THL:n kansallisessa asiakaskyselyssä

THL:n teetti keväällä 2022 valtakunnallisen asiakastyytyväisyyskyselyn kotihoitoon ja hoivakodeille ja sai siihen yli 42 000 vastausta. Jokaiselta hyvinvointialueelta julkaistiin kolme parhaiten menestynyttä yksikköä. Hyvinvointialueidensa parhaiden yksiköiden joukkoon nousi kolme Mainiokotia: Mainiokoti Kerttuli, Mainiokoti Sinivuokko ja Mainiokoti Urhola.

- Haluan lämpimästi kiittää asukkaitamme luottamuksesta sekä Mainiokotien henkilöstöä ja laatutiimiämme upeasta työstä Mainiokotien toiminnan kehittämisessä, sanoo Mainiokotien liiketoimintajohtaja Niklas Härus.

Asiakaskyselyssä yksiköitä arvioitiin viiden väittämän kautta. Kotihoidossa ja tavallisessa palveluasumisessa tutkittiin seuraavia: Saan tarpeeksi apua ja palvelua, Hoitajat ovat ystävällisiä, Minulla on turvallinen olo ja Toiveitani otetaan huomioon hoivassa ja palvelussa. Lisäksi ympärivuorokautisessa palveluasumisessa kysyttiin tyytyväisyyttä ruokaan.

- Olemme panostaneet Mainiokodeissa pitkäjänteisesti hoivan laatutyöhön. Olemme myös mitanneet Mainiokodeissa asukkaiden, läheisten ja työntekijöiden kokemusta laadusta jo vuosia laatuindeksillä, joka julkaistaan kuukausittain. Tulokset ovat nousseet vuosi vuodelta, mikä myös kertoo laatutyömme onnistumisesta, Härus iloitsee.

Härus pitää tärkeänä positiivisten seikkojen ja onnistumisten nostamista julkisuuteen hoivakotien työstä.

- Kyselystä nousi esiin se, että suurin osa asiakkaista, on tyytyväisiä ja olisi valmis suosittelemaan sitä muille. Tämä on oikea ja tarpeellinen askel hoiva-alan arvotuksen ja houkuttelevuuden nostamisessa.

Jatkossa kysely on lakisääteinen ja se toteutetaan kahden vuoden välein. Lisätietoja kyselystä löytyy THL:n sivuilta. Keskeiset tulokset - THL .

Tekstin lähde: THL


Uutinen julkaistu 24.11.2022