Liikuntaelinvaivoista johtuvat sairauslomat laskuun - Mehiläisen johtavan työterveyslääkärin Kari-Pekka Martimon väitöstilaisuus 9.6.2010

Tuki- ja liikuntaelinvaivoista johtuvia sairauslomia voidaan vähentää ja uhkaavaa työkyvyttömyyttä ennaltaehkäistä. Edellytyksenä on tavoitteellinen, työntekijän työssä selviytymistä tukeva yhteistyö työntekijän, työpaikan ja työterveyshuollon välillä. Riittävän ajoissa toteutetut työntekijän työkykyä tukevat toimenpiteet takaavat tuottavan työnteon jatkamisen joko osittain tai kokonaan.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat yrityksissä eniten sairauslomapäiviä. Yhdessä mielenterveyshäiriöiden kanssa ne ovat myös yleisin syy pysyviin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Mehiläisen johtava työterveyslääkäri Kari-Pekka Martimo osoittaa väitöskirjassaan, että tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuvaa työkyvyn vajetta voidaan korjata työterveyshuollon tuella.

”Tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat yleisiä ja vain osin työperäisiä. Työkyvyn ylläpidon kannalta työ tulisi ymmärtää myös mahdollisena kuntoutusmuotona, ei pelkkänä riskitekijänä. Sopiva työ edistää liikuntaelinvaivoista toipumista. Tämän hyödyntäminen edellyttää muutosta olemassa oleviin hoitokäytäntöihin sekä lisäymmärrystä osatyökykyisen työntekijän työssäkäynnin tukemisesta”, johtava työterveyslääkäri Kari-Pekka Martimo toteaa. ”Pelkällä työntekijöihin kohdistuvilla toimenpiteillä ei saada riittävästi ehkäistyä työkyvyttömyyden uhkaa.”

Mehiläisen työterveyspalveluita aktiivisesti kehittävä Martimo haluaa kiinnittää huomiota liikuntaelinvaivojen kustannuksiin, joita yrityksille syntyy alentuneesta tuottavuudesta, sairauslomista ja ennenaikaisista työkyvyttömyyseläkkeistä. Investointi ennaltaehkäisyyn ja työntekijän työssäkäynnin tukemiseen mm. korvaavan työn ja osasairauspäivärahan kautta on tuottavaa ja mahdollista yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Martimo on aiemmin kehittänyt mm. TULE kuntoon-mallin, jossa sovelletaan nyt tarkastettavan väitöskirjan periaatteita.

Kari-Pekka Martimon väitöskirja ”Musculoskeletal disorders, disability and work” ("Liikuntaelinvaivat, työkyvyttömyys ja työ") tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Väitöstilaisuus on Työterveyslaitoksella Helsingissä vastaväittäjänä professori Sakari Tola Keskinäinen työeläkeyhtiö Varmasta ja väitöstilaisuuden valvojana professori (emeritus) Kaj Husman Työterveyslaitokselta.

Lisätietoja:

Johtava työterveyslääkäri Kari-Pekka Martimo, kari-pekka.martimo(at)mehilainen.fi, puh. 050 566 5797

Mehiläinen-konserni on tunnetuin ja arvostetuin yksityinen terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuottaja Suomessa. Mehiläisen valtakunnallinen palveluverkosto tarjoaa monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Vuonna 1909 perustetussa Mehiläisessä työskentelee noin 1700 henkilöä ja 1900 ammatinharjoittajalääkäriä. Mehiläinen-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 167 miljoonaa euroa. Mehiläinen kuuluu pohjoismaiseen Ambea-konserniin, joka on yksi Euroopan suurimmista terveys- ja hoivapalveluiden tarjoajista.


Uutinen julkaistu 8.6.2010