Lasse Männistö johtamaan Mehiläisen perusterveydenhuollon ulkoistuksia

Lasse Männistö on nimetty Mehiläinen-konserniin terveydenhuollon ulkoistuspalveluista vastaavaksi johtajaksi. Männistö aloittaa kunnille tarjottavien, Oma Lääkärisi –brändin alla tuotettavien, terveysasemapalveluiden johdossa 11.5.2015. Liiketoimintavastuun lisäksi hän vastaa Mehiläisen yhteiskuntasuhteista. Männistö on aiemmin toiminut kansanedustajana, kuntapoliitikkona sekä Mediverkko-konsernin liiketoiminnan kehitys- sekä markkinointi- ja viestintäpäällikkönä.

Mehiläinen ja Mediverkko yhdistyivät tammikuussa 2015 ja syntynyt yhtiö on merkittävä suunnannäyttäjä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Mehiläinen pyrkii kuntien ulkoistuskumppanina parantamaan perusterveydenhuollon palveluiden laatua ja saavutettavuutta sekä hillitsemään kustannuksia väestön ikääntyessä ja palveluiden kysynnän kasvaessa.

”Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus sekä julkisen talouden kestävyys ratkaistaan sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä. Sote kuluttaa valtaosan veroeuroista. Vain uudistamalla vanhoja rakenteita ja kykenemällä tuottavuuden parantamiseen väestön ikääntyessä, voimme säilyttää laaja-alaiset ja laadukkaat julkisesti rahoitetut sote-palvelut. Tämän vuoksi haluan tehdä töitä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen parissa”, kertoo Mehiläisen perusterveydenhuollon palvelujohtajaksi nimitetty Lasse Männistö.

”Mehiläinen on dynaaminen ja jatkuvasti kehittyvä yritys, jolla on erinomaiset näytöt perusterveydenhuollon palveluiden laadun ja saavutettavuuden parantamisessa kuntien kumppanina ilman, että kustannukset kasvavat. Asiakaslähtöinen toimintamalli, vaikuttavuuden ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja osaava sekä motivoitunut henkilöstö luovat tälle hyvän pohjan. Olen innoissani päästessäni mukaan tähän työhön. Mehiläisessä veti puoleensa hyvän joukkueen ohella kasvuhaluisuus ja mahdollisuus oppia uutta”, Männistö jatkaa.

"Männistöllä on kokemusta terveydenhuollon palveluntuotannon kehittämisestä sekä ymmärrys kuntien toiminnasta. Lisäksi hän on kansanedustajana perehtynyt kattavasti sosiaali- ja terveyspolitiikkaan sisältöihin ja prosesseihin. Männistön kokemus ja osaaminen ovat Mehiläiselle erinomainen lähtökohta Oma Lääkärisi -palveluiden kehittämiselle ja kasvulle. Tavoitteena on yhä vahvemmin kuntien tarpeita vastaavat ja kuntalaisia asiakaslähtöisesti palvelevat Oma Lääkärisi -palvelut”, kertoo Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Lisätietoja:
Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja, Mehiläinen Oy, p. 040 761 1588
Lasse Männistö, perusterveydenhuollon palvelujohtaja (11.5.2015 lähtien), Mehiläinen Oy, p. 044 016 0382

Mehiläinen-konserni on tunnetuin ja arvostetuin yksityinen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottaja Suomessa. Mehiläinen ja siihen vuonna 2015 yhdistynyt Mediverkko tarjoavat laaja-alaisimmat palvelut yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Mehiläisessä ja Mediverkossa palveluita tuottaa yhteensä noin 9 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa.www.mehilainen.fi


Uutinen julkaistu 23.4.2015