Kyamk ja Mehiläinen yhteistyöhön

Mehiläinen Oy ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu allekirjoittivat 25.5.2016 puitesopimuksen yhteistyöstään. Puitesopimuksen tavoitteena on kumppanuudella tukea molempien osapuolten strategisia ja operatiivisia tavoitteita sekä henkilöstön ja opiskelijoiden osaamista ja hyvinvointia.

Tarkoituksena on käynnistää yhteisiä kehitysprojekteja ja tarjota Kyamkin opiskelijoille entistä laajempia yhteyksiä työelämään.

Yhteistyö tarjoaa Kyamkin alojen opiskelijoille mahdollisuuksia opinnäytetöihin, työharjoitteluun tai mahdollisesti muihinkin työtehtäviin. Opiskelijoille voidaan järjestää vierailuja Mehiläisen toimipisteisiin ja vastavuoroisesti Mehiläisen edustajat voivat luennoida Kyamkissa.

- Kyamkin tavoitteena puitesopimuksia solmittaessa on pitkäjänteinen yhteistyö, joka palvelee sekä korkeakouluopetusta että yrityksen tarpeita muun muassa tutkimus- ja kehitystyössä. Yhtenä keskeisenä päämääränämme on kouluttaa alueelle osaava työvoimaa. Mehiläisen tarjoamien oppimisprojektien kautta opiskelijoillamme on oiva mahdollisuus saada tuntumaa työelämän tarpeisiin, yritysyhteistyösuunnittelija Heta Vilén Kyamkista luettelee yhteistyön tavoitteita.

Yksikönjohtaja Anu Jokinen Mehiläisestä kertoo, että neuvotteluja hankeyhteistyöstä on jo käyty ja koulutusyhteistyötä suunniteltu.

- Suunnitellut yhteistyöprojektit liittyvät mm. viestintään, palvelumuotoiluun, koulutukseen ja osallistumiseen laajempiin terveydenhuoltoalan kehityshankkeisiin. Paikallisesti tehtävä läheinen yritysyhteistyö vahvistaa koulutuksen ja työelämän yhteyttä ja jatkuva toiminnan kehittäminen innovatiivisella kumppanuudella tuo uusia näkökulmia palveluprosesseihimme, toteaa Jokinen.


Uutinen julkaistu 25.5.2016